3D-animaatio markkinoi Makasiinirannan arkkitehtuurikilpailua ottamatta kantaa itse arkkitehtuuriin

Tietoa teki Helsingin kaupungille Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailuun markkinointivideon. Englanninkielinen video kertoo alueesta ja tavoitteli kilpailuun osallistujiksi myös kansainvälisiä arkkitehtitoimistoja.

 

Helsingin kaupunki järjestää kansainvälisen laatu- ja konseptikilpailun löytääkseen kumppanin Eteläsataman Makasiinirannan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Kaksivaiheinen kilpailu on tarkoitettu rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille tai niiden muodostamille yhteenliittymille, joilla on tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset suunnitella ja toteuttaa erittäin vaativa ja laadukas rakennusprojekti. Kilpailussa ideoidaan myös uusia toimintoja ja aktiviteetteja alueella jo olemassaoleville arvorakennuksille niiden suojeluarvon mukaisesti.

Kilpailun tavoite on kehittää Makasiinirannan aluetta ja tarjota ranta paitsi kaupunkilaisten käyttöön, myös uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon sijoituspaikaksi. Kilpailun lopputulokseksi tavoitellaan laadullisesti ja toiminnallisesti erittäin korkeatasoista maankäytön kokonaissuunnitelmaa, joka täyttää muun muassa maankäytölliset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet. Syntyvään suunnitelmaan pohjataan alueen kehittäminen, asemakaavoitus sekä toteutus. Suunniteltaessa kokonaisratkaisua on otettava huomioon alueen maisemalliset ja kaupunkikuvalliset arvot sekä sen sijainnin merkitys ja identiteetti.

Eteläsataman Makasiiniranta on osa Helsingin kansallismaisemaa ja valtakunnallisesti merkittävää arvokasta kulttuuriympäristöä. Alue on keskeinen ja symbolisesti erittäin arvokas, ja se on osa Helsingin historiallisen keskustan merellistä maisemaa.

 

Arkkitehtuuriin kantaa ottamatonta markkinointia arkkitehtuurikilpailuun

Helsingin kaupunki tarvitsi Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailun markkinointiin videon, jolla paitsi tiedottaa suurta yleisöä, myös houkutella kansainvälisiä arkkitehtitoimistoja osallistumaan kilpailuun.

Videon alkupuolen materiaali – Makasiinirannan alueen yleisesittely – koostuu Helsingin kaupungin arkistovideoista sekä Tietoan kuvaamista drone-videoista. Videon loppupuoliskon visio-osuus on Tietoan hybridituotosta, jossa 3D-aineisto yhdistyy videokuvaan.

Visio-animaatiossa ei haluttu ottaa kantaa siihen, millaista rakentamista alueelle voisi toteuttaa. Tästä syystä kaikenlaiset konkreettiset esitystavat hylättiin. Tietoa päätyi tyylittelemään kilpailualueen pimeydessä tanssivilla valojuovilla, jolloin lopputulokseen saatiin toivottua visuaalista jännittävyyttä.

Tietoa on mukana arkkitehtuurikilpailun järjestämisessä muillakin tavoin kuin markkinointivideolla: Luotettavat lähtötiedot -yksikkö tuotti kilpailuun lähtötietoaineistoja ja Sujuvat sovellukset -yksikkö tuotti kilpailuaineistoa. Markkinointivideon lisäksi Vaikuttava visualisointi -yksikkö teki kilpailuun visualisointiohjeistukset sekä valokuvapohjat pakollisiin kuvakulmiin.

 

Projektitiedot

Asiakas: Helsingin kaupunki

3D-animaatio: Tietoa Finland Oy

 

Lue lisää 3D-animaatioista