Luotettavat lähtötiedot päätöksenteon tukena

Vie korjaushankkeesi kerralla maaliin luotettavien lähtötietojen avulla

Tarkat ja yhteensopivat lähtötiedot mahdollistavat todelliseen tietoon perustuvan suunnittelun ja rakentamisen. Kustannusarviot ja aikataulut pitävät paremmin, kun mahdolliset riskit ja yllätykset havaitaan ajoissa. Näin vähennetään suunnittelun ja rakentamisen aikaisia muutoksia ja lisäkustannuksia. Luotettavat lähtötiedot mahdollistavat, että kiinteistön omistajalle ja käyttäjälle jäävä loppudokumentaatio vastaa toteutusta.