Luotettavat lähtötiedot tukevat Uspenskin katedraalin tulevien korjausten suunnittelua

Tietoa tuotti Suomen ortodoksiselle kirkolle lähtötiedot Uspenskin katedraalista tulevien korjausten suunnittelun tueksi. Laserkeilaamalla ja fotogrammetrialla tuotettiin mittatarkka 3D-malli, joka vastaa julkisivupiirroksia. Vastaavia dokumentteja ei Uspenskin katedraalista ole aiemmin ollut olemassa.

 

Helsingin keskustassa, Katajanokan kalliolla sijaitseva Uspenskin katedraali on Helsingin ortodoksisen seurakunnan sekä samalla Helsingin hiippakunnan pääkirkko eli katedraali. Lisäksi se toimii arkkipiispan pääkirkkona. Tämä vuonna 1868 käyttöön siunattu, Pohjois- ja Länsi-Euroopan suurin ortodoksinen kirkko on suosittu turistikohde, joka houkuttelee vuosittain jopa puoli miljoonaa vierailijaa.

Aikanaan Uspenskin katedraali täytyy peruskorjata. Jo ennen kuin korjaustöitä alettiin suunnitella, Tietoa tilattiin paikalle tallentamaan katedraalin nykytilan sisältä ja ulkoa. Mittatarkka 3D-malli ja 2D-projektiokuvat tukevat korjausten suunnittelua.

 

Tietoa pääsi kuvaamaan jo valmiiksi tyhjää kirkkorakennusta

 

Uspenskin katedraalin lähtötietojen keräämisen kannalta COVID-19-pandemian aiheuttama sulkutila määrättiin sangen sopivana ajankohtana. Koska katedraali lukeutuu Helsingin suosituimpiin turistikohteisiin, olisi se normaalitilanteessa täytynyt sulkea mittausten ajaksi. Nyt Tietoa pääsi tallentamaan kirkkorakennuksen yksityiskohtaisesti tyystin häiriöttä ilman, että innokkaille vierailijoille jouduttiin tuottamaan pettymystä.

Haastaviin kohteisiin erikoistunut Tietoa mittasi rakennuksen sisätilat yhdistämällä laserkeilausta ja fotogrammetriaa. Ulkopuoli mitattiin täysin fotogrammetrisesti. Kuvausten tuloksena syntyivät seinäpintojen julkisivupiirroksia vastaavat projektiokuvat sekä 3D-aineisto eli pistepilvi, josta tuotettiin kohteesta 3D-malli.

Vastaavia dokumentointeja ei Uspenskin katedraalista ollut aiemmin tehty; fotogrammetristen projektiokuvien tuottaminen rakennuksista on ollut verrattain harvinaista. Toimintatapa on vasta yleistymässä, ja sitä käytetään erityisesti vaativissa korjauskohteissa. Tietoa on toiminut pioneerina ja tehnyt fotogrammetrisia mittauksia jo vuodesta 2014 lähtien. Koska työ on Tietoalle tuttua, mittauskuvausten lopputulos vastaa aina tarpeeseen: asiakas saa hyödynnettäväkseen Luotettavat lähtötiedot kohteesta. Nyt kun kirkkorakennuksen nykytila on mittatarkasti tiedossa, tulevien korjausten suunnittelu on helpompaa.

 

Uspenskin katedraali

 

Uspenskin katedraalin suunnitteli kuuluisa venäläinen kirkkoarkkitehti, akateemikko Aleksei Maksimovitš Gornostajev. Hän johti aluksi itse rakennustyötä, ja hänen kuolemansa jälkeen työn saattoi loppuun hänen oppilaansa Ivan Varnek. Katedraalin suunnitteleminen ja rakentaminen kesti kaikkiaan yhdeksän vuotta.

Katedraali on rakennettu punaisesta tiilestä, jotka tuotiin Krimin sodan aikana tuhoutuneesta Bomarsundin linnakkeesta Ahvenanmaalta. Kirkkorakennuksessa on neljätoista kullattua liekin muotoista kupolia, ja sen katto ulottuu 33 metrin korkeuteen.  Uspenskin katedraalissa järjestetään lukuisia itäisen ja läntisen perinteen mukaisia konsertteja, minkä lisäksi siellä pidetään kirkollista kulttuuria käsitteleviä seminaareja ja esitelmiä.

 

Projektitiedot

 

Tilaaja: Suomen ortodoksinen kirkko

Lähtötietojen tuottaminen: Tietoa Finland Oy

 

Lue lisää Luotettavista lähtötiedoista