Inventointimalli esittelee kohteen hankkeen lähtötilanteessa

Inventointimallit ovat sujuvan korjausrakentamisen perusta

Tutkailet monen sadan kilometrin päässä sijaitsevaa rakennusta eri suunnista, virtuaalisesti, omalla työpisteelläsi. Huomaat inventointimallintajan mainitseman poikkeaman ja hymyilet tyytyväisenä; alkuperäisistä piirroksista poikkeavalla tavalla toteutettu ratkaisu havaittiin hyvissä ajoin ennen korjauksen aloittamista. Koska nyt tiedetään rakennuksen todellinen lähtötilanne, voidaan korjaus suunnitella sen mukaan ja näin säästyä yllätyksiltä, jotka näyttäytyvät usein ylittyvinä budjetteina ja aikatauluina.

Laserkeilaamalla tai fotogrammetrisesti mitatuista lähtötiedoista on muodostettu havainnollinen ja yksiselitteisesti ymmärrettävissä oleva pistepilviaineisto, johon inventointimalli perustuu. Se on mittatarkka. Sen avulla näet, missä kohdin rakentamisessa on poikettu piirustuksista ja mitä rakennuksessa täytyy korjata. Voit palata aina uudestaan tutkailemaan kohdetta ja sen yksityiskohtia ajankohdasta ja paikasta riippumatta, ja yhteistyö satojen kilometrien päässä työskentelevien kumppaneiden kanssa on sujuvaa.

Olen kiinnostunut ja haluan tietää lisää