3D-animaatio näyttää Nikkilän kartanon keskuksen alueen tulevaisuuden

Tietoa teki Sipoon kunnalle Nikkilän kartanon keskuksen alueen kehitystä havainnollistavan animaatiovideon. 3D-animaatio näyttää muun muassa alueelle rakennettavien rakennusten monipuolisuuden, tulevan juna-aseman sijainnin sekä alueen luonnonläheisyyden.

 

Nikkilän kartanon keskus on yksi Sipoon merkittävimmistä lähivuosien kehittämishankkeista. Tavoite on, että vahvasti tulevaan juna-asemaan tukeutuvasta alueesta tulee asumisen ja palveluiden kannalta monipuolinen koti tuhansille uusille asukkaille.

Alueen asemakaavan tavoitteena on luoda Nikkilän keskusten palveluihin tukeutuva viihtyisä ja monipuolinen puutarhamainen asuinalue noin 300 uudellen asukkaalle tulevan juna-aseman läheisyyteen. Kaavarungossa on hahmoteltu alueen toimivuutta asukasluvun kasvaessa sekä huolehdittu muun muassa ulkoilualueiden riittävästä määrästä. Asukkaat pääsivät vaikuttamaan alueen kehitykseen, sillä heiltä pyydettiin kommentteja molemmista kaavoista vuoden 2021 alkupuolella.

Alueen kehityshanke on osa laajempaa kokonaisuutta: Sipoo on asettanut tavoitteeksi Nikkilän asukasmäärän kasvun 10 000:een, sillä tämä määrä asukkaita mahdollistaisi Nikkilä-Kerava-junaradan henkilöliikenteen. Mikäli alueen kehitys etenee suunnitellusti, on mahdollista, että jo vuonna 2030 juna kuljettaa matkustajia Nikkilästä Talman kautta Keravalle, Vantaalle ja Helsinkiin sekä muualle pääradan varteen.

Voit lukea lisää Nikkilän kartanon keskuksen kehityksestä Sipoon kunnan uutisesta.

 

3D-animaatio vastaa alueen kehityshankkeen herättämiin kysymyksiin

 

Tietoan tekemän animaation ensisijainen tarkoitus on näyttää konkreettisella tavalla, millä tavalla seutua halutaan kehittää. Nikkilän kartanon keskuksen alueen kehittämishanke herättää tunteita ja ajatuksia, ja todenmukaisiin suunnitelmiin pohjautuvalla animaatiolla voidaan lievittää mahdollisia pelkoja: animaation keinoin alueen luonnonmukaisuus ja viehättävä kylämäisyys voidaan esittää konkreettisella ja havainnollisella tavalla.

 

”Visualisoinnin avulla pystyimme näyttämään, mitä haluamme luoda.”
Dennis Söderholm, kaavoitusarkkitehti, Sipoon kunta

 

Tietoan monipuolinen osaaminen edesautti projektin onnistumista

 

Tiukan aikataulun vuoksi Tietoa pääsi hyödyntämään projektissa vahvaa asiantuntijuuttaan sekä vankkaa kokemustaan vaativasta työstä. Vain muutaman viikon aikana Tietoa johti projektin viitteellisistä lähtötiedoista jäsennellyksi animaatioksi, joka ansaitsi asiakkaalta kiitosta.

3D-animaation lisäksi Tietoa teki hankeviestinnän tueksi visualisointikuvia.

Tietoa valikoitui hankkeen visualisointien toteuttajaksi asiakkaan vakuututtua visualisointiosaamisesta hänen vierailtuaan visualisointigalleriassa.

 

Projektitiedot

 

Tilaaja: Sipoon kunta

Käsikirjoitus: Tietoa Finland Oy

3D-mallinnus- ja animaatiotyö: Tietoa Finland Oy

 

Lue lisää 3D-animaatioista