Tekijä: info

Operaattorina Linnanniemen arkkitehtuurikilpailussa

Turun kaupunki järjesti Turun linnan ympäristön ja Aurajokisuun länsirannan alueelle kansainvälisen ideakilpailun 9.1.–28.5.2020. Tavoitteena oli löytää tälle historiallisesti ja kulttuurisesti merkittävälle alueelle kattava kokonaisidea sekä monipuolisia kehittämisvaihtoehtoja. Tietoa Finland Oy toimitti kilpailussa käytetyn arviointityökalun tuomariston käyttöön SWas -periaatteella (Software with a Service). 

 

Etäoperaattorina Linnanniemen arkkitehtuurikilpailun Teams-kokouksessa.

 

Samaan aikaan ajoittunut Covid-19 pandemia asetti erityisvaatimuksia tuomarointityöskentelylle. Pilvipalveluna toimitettu työkalu palveli sujuvasti käyttäjää kaikissa kolmessa eri moodissa:

    1. paikan päällä kokoontumiset onnistuivat isoilla näyttöpinnoilla ja väljemmillä istumajärjestyksillä
    2. etäkokoukset sujuivat jakamalla selainsovelluksen kuvaa jaetun työpöytänäkymän kautta
    3. hybriditilanteissa tilassa käytettiin erillistä web-kameraa ja audiolaitteistoa jakamaan kuva ja ääni paikan päältä etänä osallistuville. Äänen jakaminen isosta tilasta edellyttää soveltuvaa laitteistoa (mikitetty tila) tai vaihtoehtoisesti jokaisen käyttäjän osallistumista kuulokkeitten kanssa äänen kiertämisen estämiseksi.

Näiden lisäksi käyttäjillä on luonnollisesti itsenäisen työskentelyn rajoittamaton 24/7 pääsy järjestelmään. 

Vaikkakin olen jäävi antamaan objektiivista arviota niin koin, että järjestelmä toimi halutulla tavalla mahdollistaessaan yli sadan kilpailuehdotuksen (visuaalisen) tietosisällön ketterän käytön kaikissa käytetyissä esitysympäristöissä. PDF-tiedostojen kanssa työskentely olisi ollut tuskallista ellei lähes mahdotonta.

Tomas Westerholm, digijohtaja, osakas

Operaattorin tehtävä on melko yksiselitteinen. Kokouksella on agenda, jonka mukaan asiat käsitellään. Siltä osin kun puhe on kilpailuehdotuksista, operaattorin tehtävänä on filtteröidä eli rajata kulloinkin käsiteltävien ehdotusten joukko järjestelmässä siten, että läpikäynti on mahdollisimman sujuvaa. Tätä varten voi valmistautua jo etukäteen esim. ”tägäämällä” valmiit käsiteltävien sisältöjen joukot. Tai käyttämällä muita nopeita suodatustyökaluja lennosta. 

On myös tärkeää, että operaattori seuraa keskustelua herkeämättä ja mukauttaa näkymää puheeseen silloinkin kun sitä ei nimenomaisesti ohjeisteta. Kilpailusisällön tultua aika nopeasti tutuksi puheen mukainen kuvan kuljettaminen sujui jopa kolmella rinnakkaisella näkymällä. Tällä tavalla työryhmä saa hyödyn aktiivisen visuaalisen moderaattorin läsnäolosta kun kuva seuraa keskustelua mahdollisimman hyvin. Ja tarvittaessa puheenvuorojen pitäjät erikseen pyytävät nimenomaista sisältöä näkyviin viittaamalla ehdotuksen nimimerkkiin tai numeroon, planssiin tai tiettyyn kuvasisältöön esim. ”näkymä joelta kohti linnaa”. 

Operaattorin roolia voi jossain mielessä verrata live-TV lähetyksen ohjaajan ja mikseripöydän käyttäjän yhdistettyyn rooliin, jossa tarinalle on annettava lennosta kuva jatkuvasti tarjolla olevista vaihtoehtoisista kuvavirroista. Tuomarointityökalussa vaihtoehtoiset kuvavirrat ovat kulloinkin relevantit puheeseen sopivat visuaaliset sisällöt, niiden zoomaus ja liuttaminen näyttöpinnoilla tai vaihtoehtoiset tavat nähdä järjestelmän tietosisältöä, esim. ehdotusten arvointijärjestystä, tuomareiden antamia arviointiprofiileja tai yleisön kommentteja (Linnanniemen kilpailussa Turku käytti Kerro Kantasi -palvelua, jonka kommenttivirta yhdistettiin vastaaviin kilpailuehdotuksiin).

Hybridikokouksissa saadaan lisäulottuvuus etänä osallistuvista käyttäjistä, joita pyritään palvelemaan yhtä laadukkaasti kuin läsnä olevia. Tärkeimmät ratkaistavat asiat ovat äänen ja kuvan laatu. Etäkäyttäjien kokemusta voi lisätä tuomalla tilaisuuteen staattisen kameran lisäksi liikkuvan kameran, jolla voidaan poimia ja miksata salista puheenvuorot mukaan osaksi striimattua kokousta.

 

Operaattorina Linnanniemen arkkitehtuurikilpailun kokouksessa Kupittaalla JOKI-keskuksessa.

Operaattorina Linnanniemen arkkitehtuurikilpailun kokouksessa Forum Marinumissa.

Tutustu kilpailutyökaluihin: Tietoa Competition Cloud

Tietoa Launches New Platform for Fast and Easy Online Review Process for Architectural Competitions

Tietoa Finland Ltd has resolved the pain of heavy PDF content in an architectural competition online. One single cloud-based platform enables seamless and effortless collaboration of jury and workgroup members during the judging phases. Tietoa’s solution brings together the best features of tested image delivery mechanics at backend, fast content delivery network and modern browsers. The city of Tampere used Tietoa’s Competition Cloud platform in the international architectural competition for the Viinikanlahti area.

A typical big architectural competition may receive hundreds of proposals returned in PDF format. Large and high detail vector drawings may grow to tens of megabytes, and the same happens with rasterized images if a high visual resolution is to be preserved. In worst scenarios, the good intention of moving to electronic reviewing method has turned against itself. Users have reported poor experiences with too massive to browse sets of large PDF file collections. 

Tietoa’s Solution Enables Fast and Easy Visual Review Process

That is why fast end easy visual review process is the critical success factor in the offering of total solution to the need for hosting architectural competition online. Bringing together the best features of tested image delivery mechanics at backend, fast content delivery network and modern browsers Tietoa has resolved the pain of heavy PDF content. 

Tietoa’s Competition Cloud platform has been designed to enable associations of architects, public authorities and other organizers of architectural competitions to benefit from a powerful centralized documentation process.  

The City of Tampere Tested the Solution With Good Results

Tampere is the third-largest city in Finland and the largest inland centre in the Nordic countries. Tampere is also one of the fastest-growing regions in Finland. As the population grows, there is an increasing need for new homes. The Viinikanlahti area will have been redeveloped and incorporated into the Tampere city centre. The district currently houses a wastewater treatment plant, which will be relocated. An open international architectural competition was held to have new ideas for the planning of the new residential area and green areas. Tietoa’s Competition Cloud platform was used in judging the architectural competition proposals.

Digitalization Provides New Opportunities to Create Built Environments

The open-minded, ambitious and trustful mindset of the city of Tampere public authority was the fundamental underlying force both pushing and enabling the research and implementation of Tietoa’s long term aim to digitalize nowadays architectural competition and go even beyond. Methods of acquiring architectural design of buildings and urban design are in transition. Information technology not only provides means to do things digitally but also opens up whole new opportunities to re-think, innovate and reorganize the processes of creating built environments. Tietoa has well-established capabilities of talent, technology and methods to co-create advanced solutions to architectural competition-specific customer needs.

Visit the Competition Cloud shop

https://shop.tietoa.cc

More information

Tomas Westerholm
Head of Digital Solutions, Partner
+358 050 514 3390
tomas.westerholm​@tietoa.fi

 

About Tietoa Finland Ltd

Tietoa is a Finnish service company offering expertise for real estate and construction industries by producing applied reality, building information modelling and visualization services for construction projects.

Our services improve the fluency and productivity of real estate development, design, construction and marketing. We consult, coordinate, and train – with our help, projects run properly. We have been operating since 2000 and employ 30 top professionals.

That’s the Tietoa way of doing things.

https://tietoa.com/

 

Tampere alkoi käyttää virtuaalitodellisuutta kaupunkisuunnittelussa

Neljän pinnan stereo 3D CAVE virtuaalitila

CAVE-järjestelmän määrittely ja toteutus oli Tampereelle tärkeä projekti alusta alkaen. Matkalla opittiin paljon uuttakin. On hienoa nähdä työn vaikutuksia kun CAVE-tila on otettu innolla käyttöön. Tampereen kaupunki on ollut tyytyväinen ja kiireinen uuden järjestelmänsä kanssa.

 

 

Järjestelmää voidaan käyttää myös tärkeänä välineenä tehokkaassa yhteistyössä erityyppisten arkkitehtonisten 3D-mallien kanssa, mikä auttaa päätöksenteossa CAVE:ssa pidettävien kokousten aikana. Hyviä esimerkkejä tällaisista kokouksista on jatkuvasti kasvava joukko allianssien sopimusmalliprojekteja käsi kädessä Big Room -lähestymistavan kanssa. 

 

Asiakas

Pirkanmaan keskittymänä Tampere on yksi Suomen elinvoimaisimmista kunnista muuttovoittoisuutensa ja palveluiden laajan kirjonsa vuoksi. Investointien virtaamisen edistämiseksi ja kestävän kehityksen takaamiseksi kaupungin hallinto käynnisti toimeksiantoja selvittääkseen uusia lisämahdollisuuksia osallistaa asukkaitaan, sekä paikallisia yrityksiä hankkeiden kehittämisessä ja markkinoinnissa.

Haaste ja Tavoite

Alkuvaiheessa kaupunki halusi tietää miten se voisi modernina ja tulevaisuuteen katsovana julkisyhteisönä parantaa yleistietoutta, sekä helpottaa hankkeiden esittelyä ulkopuolisille tahoille. Projektin valmistuttua toissijaisena tavoitteenaan kunta pyrkii yhä enenemissä määrin käyttämään virtuaalitilaa työkaluna tehokkaiden yhteistyötapaamisten edistämiseksi (esim. Big Room- työskentely). Tilassa voidaan mm. ajaa tieto- ja rakennemalleja osapuolten ollessa läsnä, huomaten ja ehkäisten tulevia ongelmia ennen kuin niistä muodostuu tuntuvia lisäkuluja.‍

Hankkeen Aloitus 

Kaupunki kääntyi Suomen markkinaa jo pitkään mallinnustuotannoillaan palvelleen 3D Render Oy:n (nyt osa Tietoa Finlnad Oy:tä) puoleen, tavatakseen ja tiedustellakseen mahdollisuuksista esitellä hankkeita näyttävästi esimerkiksi yhä yleistyvien virtuaalilasien avulla. Render esitteli aikaisempaa osaamistaan, sekä kokemuksiaan mm. yhteistyöstä Finavian ja HUS Sairaalahankkeiden kanssa. Saadessa laajempaa ymmärrystä teknologian nykytilanteesta ja sen tuomista hyödyistä, kaupungilla heräsi ajatus, jonka myötä tehtiin päätös oman CAVE-virtuaalitilan hankkimisesta.

Aina ensimmäisestä kontaktista lähtien Render pystyi tuomaan pöytään kaupungin pyytämää lisätietoa ja palvelemaan ajatusten kehittymistä konkreettisiksi suunnitelmiksi. Kun kaupungin oma visio selkeytyi niin samanaikaisesti omiin kontakteihin ja vankkaan osaamiseensa nojaten toimittaja koosti asiakkaan tarpeisiin perustuvan tarjouksen yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Kaupungin kerätessä tarjoukset, osoittautui ehdotuksemme hinnaltaan edullisimmaksi ja samalla kattavimmaksi ratkaisuksi tiukasta aikataulusta huolimatta.‍

Iteratiivinen Prosessi

Projektin käynnistyessä käytiin tiiviiseen yhteistyöhön toimittajan ja asiakkaan välillä. Tampereen kaupunki määräsi omalta puoleltaan hankkeelle kontaktihenkilön, jonka tehtävänä oli pitää huoli tiedon esteettömästä kulusta eri osapuolten välillä. Tarvittavien komponenttien alihankinta, sekä tilaukset hoidettiin kuntoon saman tien.

 

AR-kokemuksia kaupunkimittakaavassa

Hyvin toimivan lisätyn todellisuuden tulemista kaupunkimittakaavan työkaluksi on odoteltu jo pitkään.

Tässä testissä sovitellaan kuvitteellista toimistotornia Kampin metroaseman päälle. Mallin paikannus perustuu lähiympäristöstä tuotettuun pistepilveen ja kameran välittämän kuvan piirteiden reaaliaikaiseen tunnistamiseen. Valkoiset fotogrammetrisen karkean kaupunkimallin ääriviivat todentavat paikannuksen laadun testiympäristössä.

Katso video:

 

 

Kaupunkimittakaavan AR-kokemuksen tuottaminen tulee olemaan entistä helpompaa nopeamman 5G-tekniikan myötä, koska silloin päätelaitteille saadaan  riittävän tarkka sijainti. Sitä ennen (ja sen jälkeenkin) lisätyn todellisuuden grafiikan täsmäsovittaminen tulee perustumaan visuaalisiin havaintoihin. Kamerat ja laitteet ovat jo nyt niin tarkkoja ja nopeita edistyksellisistä algoritmeista puhumattakaan, että kuvapohjaisen informaation sujuva tulkinta on mahdollista.

Tuoreet kokemukset vakuuttavat. AR-teknologia on saavuttamassa käyttökelpoisen laatutason myös ulkotilojen tarkkaan paikantamiseen älypuhelimella ja tablet-tietokoneella.

Pienoismallikoon AR-esitykset tasopinnoilla toimivat lähes virheettömästi uudemmissa mobiililaitteissa. Olemme taltioineet fotogrammetrian avulla taloja, tehtaita, linnoja, kirkkoja ja kortteleita tarkoiksi pintateksturoiduiksi malleiksi, jotka voidaan esittää ja havainnoida eri tavoilla mukaan lukien monen käyttäjän VR-kokemus tai mobiili-AR-kokemus.