CAVE hankinta-, asennus- ja käyttöönottokonsultaatio

CAVE- ja bigroom-työskentelyn yleistyminen on näkynyt myös Tietoalle saapuvissa tarjouspyynnöissä ja muissa yhteydenotoissa. Useille asiakkaillemme Kampin stereo 3D powerwall eli ns. ”yhden seinän CAVE” on näyttäytynyt mielenkiintoisimpana ja kustannustehokkaana tapana toteuttaa nykyaikainen sähköisen ryhmätyöskentelyn tila. Yhden seinän ratkaisu on teknisesti suoraviivaisempi kuin monen pinnan CAVE, jollaisia myös tarjoamme asiakkaillemme kun tavoitetaso sitä edellyttää.

 

CAVE (4 pintaa), Galleria Nottbeck. Tampereen kaupunki.

Stereo 3D Powerwall. Tietotie 6. Espoon kaupunki.

Stereo 3D Powerwall Bigroom. Lapinrinne 3. BIM Kampus Helsinki Oy.

Stereo 3D Powerwall. Telakkakatu 1. Meyer Turku.

I-vaihe, hankinta

A. Tilaan tutustuminen (kuvat ja/tai käynti), mahdolliset mittaukset ja muu aineisto
B. Tilaajan käyttötapaukset ja käyttäjäpersoonat 
C. Tilavaihtoehtojen läpikäyminen ja suositukset
D. Projisointiratkaisujen tutkiminen ja suositukset 
E. Tilatekniset huomiot 
F. Laitekomponenttien/ tarjouspyynnön ydinsisältö sis. ohjelmistot

II-vaihe, asennus

G. Tilateknisen asennustyön avustavat työt ja valvonta
H. Laiteteknisen asennustyön avustavat työt ja valvonta
I. Ohjelmistoteknisen asennustyön avustavat työt ja valvonta

III-vaihe, käyttöönotto

J. Käyttöönoton opastus/ tekniikka
K. Käyttöönoton opastus/ ohjelmistot ja toiminta
L. Yhteydet, projektinjohto