CAVE hankinta-, asennus- ja käyttöönottokonsultaatio

CAVE- ja bigroom-työskentelyn yleistyminen on näkynyt myös Tietoalle saapuvissa tarjouspyynnöissä ja muissa yhteydenotoissa. Useille asiakkaillemme Kampin stereo 3D powerwall eli ns. ”yhden seinän CAVE” on näyttäytynyt mielenkiintoisimpana ja kustannustehokkaana tapana toteuttaa nykyaikainen sähköisen ryhmätyöskentelyn tila. Yhden seinän ratkaisu on teknisesti suoraviivaisempi kuin monen pinnan CAVE, jollaisia myös tarjoamme asiakkaillemme kun tavoitetaso sitä edellyttää.

”Kiitokset teille tosi paljon, kun olitte konsultteina meille. Emme olisi selvinneet cave-hankkeesta ilman teidän asiantuntemustanne.”
Matti Kettunen, kaavasuunnittelija, Lappeenrannan kaupunki

 

CAVE (4 pintaa), Galleria Nottbeck. Tampereen kaupunki. 2017

  • CAVE + audio: suunnittelu, hankintamäärittely, asennus ja käyttöönotto

 

Stereo 3D Powerwall. Tietotie 6. Espoon kaupunki. 2018

  • CAVE: suunnittelu ja  hankintamäärittely

 

Stereo 3D Powerwall Bigroom. Lapinrinne 3. BIM Kampus Helsinki Oy. 2018

  • CAVE + av-hallinta + audio + sisustus + kalustus: suunnittelu, hankinta, asennus ja käyttöönotto

 

Stereo 3D Powerwall. Telakkakatu 1. Meyer Turku. 2018

  • CAVE: suunnittelun ja hankinnan konsultointi

 

360 Poor Man Cave, Helsinki, 3D Render Oy. 2015

  • CAVE + audio: suunnittelu, toteutus, asennus ja käyttöönotto

 

I-vaihe, hankinta

A. Tilaan tutustuminen (kuvat ja/tai käynti), mahdolliset mittaukset ja muu aineisto
B. Tilaajan käyttötapaukset ja käyttäjäpersoonat 
C. Tilavaihtoehtojen läpikäyminen ja suositukset
D. Projisointiratkaisujen tutkiminen ja suositukset 
E. Tilatekniset huomiot 
F. Laitekomponenttien/ tarjouspyynnön ydinsisältö sis. ohjelmistot

II-vaihe, asennus

G. Tilateknisen asennustyön avustavat työt ja valvonta
H. Laiteteknisen asennustyön avustavat työt ja valvonta
I. Ohjelmistoteknisen asennustyön avustavat työt ja valvonta

III-vaihe, käyttöönotto

J. Käyttöönoton opastus/ tekniikka
K. Käyttöönoton opastus/ ohjelmistot ja toiminta
L. Yhteydet, projektinjohto