Tampere alkoi käyttää virtuaalitodellisuutta kaupunkisuunnittelussa

Neljän pinnan stereo 3D CAVE virtuaalitila

CAVE-järjestelmän määrittely ja toteutus oli Tampereelle tärkeä projekti alusta alkaen. Matkalla opittiin paljon uuttakin. On hienoa nähdä työn vaikutuksia kun CAVE-tila on otettu innolla käyttöön. Tampereen kaupunki on ollut tyytyväinen ja kiireinen uuden järjestelmänsä kanssa.

 

 

Järjestelmää voidaan käyttää myös tärkeänä välineenä tehokkaassa yhteistyössä erityyppisten arkkitehtonisten 3D-mallien kanssa, mikä auttaa päätöksenteossa CAVE:ssa pidettävien kokousten aikana. Hyviä esimerkkejä tällaisista kokouksista on jatkuvasti kasvava joukko allianssien sopimusmalliprojekteja käsi kädessä Big Room -lähestymistavan kanssa. 

 

Asiakas

Pirkanmaan keskittymänä Tampere on yksi Suomen elinvoimaisimmista kunnista muuttovoittoisuutensa ja palveluiden laajan kirjonsa vuoksi. Investointien virtaamisen edistämiseksi ja kestävän kehityksen takaamiseksi kaupungin hallinto käynnisti toimeksiantoja selvittääkseen uusia lisämahdollisuuksia osallistaa asukkaitaan, sekä paikallisia yrityksiä hankkeiden kehittämisessä ja markkinoinnissa.

Haaste ja Tavoite

Alkuvaiheessa kaupunki halusi tietää miten se voisi modernina ja tulevaisuuteen katsovana julkisyhteisönä parantaa yleistietoutta, sekä helpottaa hankkeiden esittelyä ulkopuolisille tahoille. Projektin valmistuttua toissijaisena tavoitteenaan kunta pyrkii yhä enenemissä määrin käyttämään virtuaalitilaa työkaluna tehokkaiden yhteistyötapaamisten edistämiseksi (esim. Big Room- työskentely). Tilassa voidaan mm. ajaa tieto- ja rakennemalleja osapuolten ollessa läsnä, huomaten ja ehkäisten tulevia ongelmia ennen kuin niistä muodostuu tuntuvia lisäkuluja.‍

Hankkeen Aloitus 

Kaupunki kääntyi Suomen markkinaa jo pitkään mallinnustuotannoillaan palvelleen 3D Render Oy:n (nyt osa Tietoa Finlnad Oy:tä) puoleen, tavatakseen ja tiedustellakseen mahdollisuuksista esitellä hankkeita näyttävästi esimerkiksi yhä yleistyvien virtuaalilasien avulla. Render esitteli aikaisempaa osaamistaan, sekä kokemuksiaan mm. yhteistyöstä Finavian ja HUS Sairaalahankkeiden kanssa. Saadessa laajempaa ymmärrystä teknologian nykytilanteesta ja sen tuomista hyödyistä, kaupungilla heräsi ajatus, jonka myötä tehtiin päätös oman CAVE-virtuaalitilan hankkimisesta.

Aina ensimmäisestä kontaktista lähtien Render pystyi tuomaan pöytään kaupungin pyytämää lisätietoa ja palvelemaan ajatusten kehittymistä konkreettisiksi suunnitelmiksi. Kun kaupungin oma visio selkeytyi niin samanaikaisesti omiin kontakteihin ja vankkaan osaamiseensa nojaten toimittaja koosti asiakkaan tarpeisiin perustuvan tarjouksen yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Kaupungin kerätessä tarjoukset, osoittautui ehdotuksemme hinnaltaan edullisimmaksi ja samalla kattavimmaksi ratkaisuksi tiukasta aikataulusta huolimatta.‍

Iteratiivinen Prosessi

Projektin käynnistyessä käytiin tiiviiseen yhteistyöhön toimittajan ja asiakkaan välillä. Tampereen kaupunki määräsi omalta puoleltaan hankkeelle kontaktihenkilön, jonka tehtävänä oli pitää huoli tiedon esteettömästä kulusta eri osapuolten välillä. Tarvittavien komponenttien alihankinta, sekä tilaukset hoidettiin kuntoon saman tien.

 

Asennusprosessi

Projektin alussa asiantuntijamme vierailivat tilassa, jolloin ympäristöstä tehtiin tarvittavat lisähavainnot ja varmistettiin oikeat mitat. Useiden eri iteratiivisten piirustusten ja teknisten suunnitelmien jälkeen tilaa lähdettiin rakentamaan, pitäen samalla kiinni projektin tiukasta aikataulusta. Järjestelmän pystyttäminen kahden kuukauden aikaraamissa, vuodenvaihde mukaan lukien loi haastavan toimintaympäristön erityisesti tavarantoimittajille. Aidosti hyvä laitteisto koostuu komponenteista, joita joudutaan tilaamaan ympäri maailmaa.

 

Kohokohdat

·      4 Kpl Barco F50 ammattikäyttöön tarkoitettua 120 Hz virkistystaajuuden projektoria tuottavat erittäin sulavan kuvaelämyksen.

·      Yhteensä yli 15 miljoonan pikselin resoluutio ilmenee yleisölle hyvin tarkkana ja vaikuttavana virtuaaliympäristönä.

·      Yhdistetyn kokonaisuuden RF- taajuuksiin perustuva stereo 3D-projisointi luo virtuaalitodellisuudessa sisällä oltavan tunteen.

Tilaajan Sanoin 

Omalta osalta voin sanoa, että teidän tarjouksen hinta oli ratkaiseva asia konsultin valinnassa, mutta myös avoimuus, yhteistyö ja läpinäkyvyys olivat teidän kannalta iso plus koko projektin aikana.

-Rodrigo Coloma, Suunnittelija, Tietomallikoordinaattori

Tampereen Kaupunki

Tampereen CAVE toteutettiin top-notch teknologialla. Projektoreiksi valittiin Barcon F50 -malliset 2560 * 1600 pikselin aktiivistereoprojektorit, minkä myötä CAVE:n kokonaisresoluutioksi saatiin yli 15.000.000 kuvapisteen tarkkuus, joka on todella korkea verrattuna esimerkiksi virtuaalisilmikoihin, joissa ollaan vasta parin miljoonan pikselin tarkkuudessa noin sadan asteen katselukulmalle. CAVE:ssa katselukulma on 180 astetta.

Hyöty asiakkaalle: monen käyttäjän samanaikainen korkealaatuinen virtuaalitodellisuuskokemus, jonka myötä voidaan tehokkaammin havainnoida ja ymmärtää monimutkaisiakin suunnittelukokonaisuuksia.

           – Tomas Westerholm, digijohtaja