Operaattorina Linnanniemen arkkitehtuurikilpailussa

Turun kaupunki järjesti Turun linnan ympäristön ja Aurajokisuun länsirannan alueelle kansainvälisen ideakilpailun 9.1.–28.5.2020. Tavoitteena oli löytää tälle historiallisesti ja kulttuurisesti merkittävälle alueelle kattava kokonaisidea sekä monipuolisia kehittämisvaihtoehtoja. Tietoa Finland Oy toimitti kilpailussa käytetyn arviointityökalun tuomariston käyttöön SWas -periaatteella (Software with a Service). 

 

Etäoperaattorina Linnanniemen arkkitehtuurikilpailun Teams-kokouksessa.

 

Samaan aikaan ajoittunut Covid-19 pandemia asetti erityisvaatimuksia tuomarointityöskentelylle. Pilvipalveluna toimitettu työkalu palveli sujuvasti käyttäjää kaikissa kolmessa eri moodissa:

    1. paikan päällä kokoontumiset onnistuivat isoilla näyttöpinnoilla ja väljemmillä istumajärjestyksillä
    2. etäkokoukset sujuivat jakamalla selainsovelluksen kuvaa jaetun työpöytänäkymän kautta
    3. hybriditilanteissa tilassa käytettiin erillistä web-kameraa ja audiolaitteistoa jakamaan kuva ja ääni paikan päältä etänä osallistuville. Äänen jakaminen isosta tilasta edellyttää soveltuvaa laitteistoa (mikitetty tila) tai vaihtoehtoisesti jokaisen käyttäjän osallistumista kuulokkeitten kanssa äänen kiertämisen estämiseksi.

Näiden lisäksi käyttäjillä on luonnollisesti itsenäisen työskentelyn rajoittamaton 24/7 pääsy järjestelmään. 

Vaikkakin olen jäävi antamaan objektiivista arviota niin koin, että järjestelmä toimi halutulla tavalla mahdollistaessaan yli sadan kilpailuehdotuksen (visuaalisen) tietosisällön ketterän käytön kaikissa käytetyissä esitysympäristöissä. PDF-tiedostojen kanssa työskentely olisi ollut tuskallista ellei lähes mahdotonta.

Tomas Westerholm, digijohtaja, osakas

Operaattorin tehtävä on melko yksiselitteinen. Kokouksella on agenda, jonka mukaan asiat käsitellään. Siltä osin kun puhe on kilpailuehdotuksista, operaattorin tehtävänä on filtteröidä eli rajata kulloinkin käsiteltävien ehdotusten joukko järjestelmässä siten, että läpikäynti on mahdollisimman sujuvaa. Tätä varten voi valmistautua jo etukäteen esim. ”tägäämällä” valmiit käsiteltävien sisältöjen joukot. Tai käyttämällä muita nopeita suodatustyökaluja lennosta. 

On myös tärkeää, että operaattori seuraa keskustelua herkeämättä ja mukauttaa näkymää puheeseen silloinkin kun sitä ei nimenomaisesti ohjeisteta. Kilpailusisällön tultua aika nopeasti tutuksi puheen mukainen kuvan kuljettaminen sujui jopa kolmella rinnakkaisella näkymällä. Tällä tavalla työryhmä saa hyödyn aktiivisen visuaalisen moderaattorin läsnäolosta kun kuva seuraa keskustelua mahdollisimman hyvin. Ja tarvittaessa puheenvuorojen pitäjät erikseen pyytävät nimenomaista sisältöä näkyviin viittaamalla ehdotuksen nimimerkkiin tai numeroon, planssiin tai tiettyyn kuvasisältöön esim. ”näkymä joelta kohti linnaa”. 

Operaattorin roolia voi jossain mielessä verrata live-TV lähetyksen ohjaajan ja mikseripöydän käyttäjän yhdistettyyn rooliin, jossa tarinalle on annettava lennosta kuva jatkuvasti tarjolla olevista vaihtoehtoisista kuvavirroista. Tuomarointityökalussa vaihtoehtoiset kuvavirrat ovat kulloinkin relevantit puheeseen sopivat visuaaliset sisällöt, niiden zoomaus ja liuttaminen näyttöpinnoilla tai vaihtoehtoiset tavat nähdä järjestelmän tietosisältöä, esim. ehdotusten arvointijärjestystä, tuomareiden antamia arviointiprofiileja tai yleisön kommentteja (Linnanniemen kilpailussa Turku käytti Kerro Kantasi -palvelua, jonka kommenttivirta yhdistettiin vastaaviin kilpailuehdotuksiin).

Hybridikokouksissa saadaan lisäulottuvuus etänä osallistuvista käyttäjistä, joita pyritään palvelemaan yhtä laadukkaasti kuin läsnä olevia. Tärkeimmät ratkaistavat asiat ovat äänen ja kuvan laatu. Etäkäyttäjien kokemusta voi lisätä tuomalla tilaisuuteen staattisen kameran lisäksi liikkuvan kameran, jolla voidaan poimia ja miksata salista puheenvuorot mukaan osaksi striimattua kokousta.

 

Operaattorina Linnanniemen arkkitehtuurikilpailun kokouksessa Kupittaalla JOKI-keskuksessa.

Operaattorina Linnanniemen arkkitehtuurikilpailun kokouksessa Forum Marinumissa.

Tutustu kilpailutyökaluihin: Tietoa Competition Cloud