Havainnollistaminen kaupunkisuunnittelun viestinnän välineenä

Havainnollistaminen on osa kaupunkisuunnittelijan työkalupakkia niin hankkeen sisäisessä kuin ulkoisessa viestinnässä. Tärkeitä työkaluja ovat 2D-havainnekuvat sekä kartat ja kaaviot, joilla pystytään viestimään täsmällisiä ja mitattavia asioita. Yhtä tärkeitä, mutta monin tavoin haastavampia ovat 3D-havainnollistukset, kuten perspektiivikuvat, animaatiot tai virtuaalimallit. Näitä käyttäessään suunnittelija astuu helposti virtuaaliseen suonsilmäkkeeseen. 

Vielä vuosituhannen alkupuolella saattoi kaupunkisuunnittelu- tai talonrakennushankkeen perspektiivikuva olla luonnosmaisen viitteellinen. Visualisointitekniikoiden kehitys on tehnyt realistisen näköisten kuvien tuotannosta niin helppoa, että nykyisin katsoja odottaa perspektiivinäkymien olevan valokuvamaisen realistisia ja samalla vaatii, että kuvassa esitettyyn todellisuuteen voi luottaa. Tämän takia talonrakennushankkeiden myyntivisualisointeihin liitetään kissankokoisin kirjaimin teksti ”Taiteilijan näkemys”. Ikään kuin taiteilija olisi sellainen hieman holtiton henkilö, jonka haihattelun taakse voidaan paeta vastuuta, kun tekniset yksityiskohdat ovat rakentamisvaiheessa muuttuneet tai visualisoidun asunnon maisema ei vastaakaan todellisuutta. 

3D-havainnollistusten visuaalinen vaikuttavuus on noussut samaan aikaan, kun ihmisten kuvanlukutaito on laskenut, julkisen keskustelun taso ”somettunut” ja journalismin taso heikentynyt. Uusimmat, tekoälyn mahdollistamat ketterät kuvatuotantotavat tuovat vielä oman lisänsä soppaan. 

Havainnollistamisen haasteet kaupunkisuunnittelussa 

Jos talonrakennushankkeiden visioiden ja tavoitteiden kuvittaminen ymmärrettävästi on haastavaa, ovat kaupunkisuunnittelijan viestinnälliset haasteet aivan toisella tasolla. Hankkeiden kesto on pidempi, viestinnän kohderyhmät ovat monimuotoisempia ja vaikutukset kansalaisten elämään monitahoisempia kuin yksittäisessä talonrakennushankkeessa. Lisähaasteena on, että kuvan pitäisi olla luettava, vaikka suuri osa realistisista elementeistä puuttuu – koska niitä ei tässä vaiheessa vielä suunnitella.  

Rakennushankkeiden visuaalista viestintää kehitetään 

Talonrakennushankkeissa kuvaviestinnän suunnittelun tarpeellisuus on jo huomattu. Esimerkiksi Helsingin kaupunki on linjannut rakennushankkeiden viestintäsuunnittelun tärkeyttä uudis- ja perusparannushankkeiden viestintäohjeessaan. Senaatti-kiinteistöt taas tuottaa havainnollistamissuunnitelman osaksi merkittävien hankkeidensa tietomallinnussuunnitelmaa. 

Viestintäsuunnitelman merkitys  

Kaupunkisuunnittelun perinteisiin ei kuulu nimetä havainnollistuksia ”taiteilijan näkemyksiksi”. Kansalainen odottaa, että kaavahankkeen perspektiivikuva on yhtä pätevä dokumentti kuin 2D-havainnekuva. Oikean tyylilajin valinta on tärkeää viestin perille saamiseksi ja keskustelun pitämiseksi raiteillaan. Yhtä tärkeää on rakentaa hankkeen visuaalisesta aineistosta johdonmukainen kokonaisuus, joka palvelee hanketta koko sen keston ajan, ja jota on helppo tarvittaessa täydentää. Hankkeen viestintäsuunnitelman tulee sisältää myös suunnitelma hankkeen visuaalisesta viestinnästä.   

Ohessa muutamia esimerkkejä erilaisista visuaalisista lähestymistavoista kaupunkitilan havainnollistamiseen. 

Vantaan Aviapoliksen aluehanke

Vantaan Aviapoliksen aluehankkeen markkinointia varten tuotettiin animaatio ja skrollianimaatio, joiden tarkoituksena oli luoda alueelle uutta visuaalista identiteettiä ja houkutella erityisesti sijoittajia hyödyntämään alueen tarjoamia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tyypillisistä sijoittajavideoista poiketen viestiä haluttiin keventää letkeän sarjakuvamaisella tyylillä, jotta alue jäisi katsojalle mahdollisimman hyvin mieleen.

Sipoon kunnan asemakaavatyö

Sipoon kunnan asemakaavatyötä varten tuotetuilla perspektiivikuvilla ja animaatiolla oli myös markkinoinnillinen agenda, mutta kohderyhmänä olivat sijoittajien sijaan lapsiperheet: uuden asuinalueen imago haluttiin tehdä vahvalla realistisella tyylillä houkuttelevaksi tuleville sipoolaisille asumisen messuilla ja kunnan verkkosivuilla.

Kivistön vision ja kaavarunko

Vantaan Kivistön vision ja kaavarungon havainnollistuksissa jatkettiin tyylillisesti Kivistön visiotyöryhmän raikkaan värikkäällä linjalla. Näin vision visuaalinen ilme säilyi ehjänä kokonaisuutena kaikissa medioissa.

Helsingin Sataman satamatunneli

Helsingin Sataman satamatunneli on herättänyt voimakkaita mielipiteitä, jotka ovat saaneet paljon palstatilaa mediassa. Infograafiseen tyyliin tuotetuilla videolla ja skrollianimaatiolla pyrittiin avaamaan kansalaisille hankkeen monimutkaisia, toisiinsa limittyviä syy-seuraussuhteita.

HSL:n Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen

HSL:n Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen animaatiolla kerrottiin helposti lähestyttävällä tavalla keskeiset faktat raitiotiehankkeesta. Kaupunki kuvattiin pienoismallimaisesti, jotta hankkeen mittakaava ja erilaiset liikenneyhteydet hahmottuvat helposti. Animaation avulla haluttiin esitellä infrahanke myös lapsia kiinnostavalla tyylillä. 

Helsingin Makasiinirannan kansainvälisen laatu- ja konseptikilpailu

Helsingin Makasiinirannan kansainvälisen laatu- ja konseptikilpailun lanseerausta varten tuotetussa videossa haluttiin kiihottaa katsojan mielikuvitusta ja herättää mielenkiintoa tärkeää kilpailua kohtaan. Tulevien kilpailuehdotusten ideoita visualisoitiin dramaattisilla, kilpailualueen poikki sinkoilevilla valojuovilla.