Leikkisät visualisointikuvat havainnollistavat Kivistön alueen kehitystä

Tietoa teki Kivistön aluesuunnitteluryhmälle alueen markkinointia varten lystikkäät visualisointikuvat, jotka esittelevät monipuolisella tavalla alueen toimintoja. Kuvien omaleimainen ilme kiinnittää katsojan huomion ja erottuu selkeästi tavanomaisempien visualisointikuvien virrasta.

 

Yli 15 000 asukasta palveleva Kivistön suuralue on pinta-alaltaan Vantaan suurin. Alueen väestömäärä kasvaa nopeaan tahtiin: vuosina 2015–2018 alueelle muutti noin 4000 uutta asukasta, ja väestöennusteen mukaan vuonna 2028 Kivistön suuralueella asuu jopa 23 000 asukasta. Noin puolet suuralueen asuntokannasta on pientaloja, ja toisen puolikkaan muodostavat kerros- ja rivitalot. Tärkeimmät alueen kasvua vauhdittaneet tekijät ovat olleet vuoden 2015 Asuntomessut sekä Kehäradan valmistuminen. Loppuvuodesta 2022 alueelle saataneen myös upouusi ostoskeskus.

Kivistö on yksi pääkaupunkiseudun merkittävimmistä uusista asuin- ja työpaikka-alueista. Alueelle rakennetaan koteja 30 000 asukkaalle, ja työpaikkoja arvioidaan syntyvän aikanaan yhtä paljon.

Kivistön suuralueella on vanhoja kyliä, joiden historia ulottuu keskiaikaan saakka. Alueelta löytyy useita arvokkaita rakennuksia ja tiloja, joiden päärakennuksista vanhimmat on rakennettu 1700-luvulla. Alueella on myös useita puistoja, luonnonsuojelualueita ja muita luontoarvoltaan merkittäviä metsäalueita.

 

Visualisointikuviin haluttiin leikkisä lähestymistapa

Kivistön aluesuunnitteluryhmä tarvitsi alueen markkinointia varten mieleenpainuvia visualisointikuvia. Koska alueen täsmällinen ilme on vasta suunnittelutasolla, eivät visualisoinnit olisi voineet olla realistisia. Rakennusmassat tulevat kaavasuunnitelmasta, joka vielä elänee. Kivistön aluesuunnitteluryhmä määrittelikin, että realistisuus jouti romukoppaan ja visualisoinnin lähestymistavan tuli olla leikkisä. Tietoan tekemät visualisointikuvat havainnollistavatkin alueen periaatteita yksityiskohtien sijaan. Tärkein referenssi visualisointityylille oli Kalasatama-animaatio, jonka visuaalisessa ilmeessä oli Kivistön aluesuunnitteluryhmää miellyttäviä piirteitä. 

Tietoan luonnostelmat visualisointikuvista herättivät asiakkaassa juuri kaivatunlaista hilpeyttä. Kivistön aluesuunnitteluryhmä katsoi niiden ilmeen sopivan hyvin käyttötarkoitukseen, ja Tietoa sai jatkaa visualisointien työstöä ehdottamallaan lystikkäällä tyylillä. Ajatus kuvien naivistiseen tyyliin saatiin itse asiassa aluesuunnitteluryhmän tuottamasta kaavarunkoselostuksesta, jonka kuvitus oli värikästä ja persoonallista. Tietoa jalosti idean ja sijoitti Kivistön lastenkirjamaiseen maailmaan, joka hauskuuttavalla tavalla kertoo alueen kehitysvision.

Kivistön alueen visualisointikuvista näkee muun muassa suunniteltuja puistoalueita sekä rakennusten katoille sijoiteltuja toimintoja. Tavallisista harmaista katoista saadaan helposti tylsiä visualisointeja, mutta kattojen erilaisten toimintojen näyttäminen tuo kuviin runsautta. Omaleimainen ilme kiinnittää katsojan huomion ja erottuu tavanomaisempien visualisointikuvien virrasta. Kivistön visualisoinnit ovatkin keränneet kiitoksia ja kehuja.

 

Valtava alue visualisoitiin parissa viikossa

Projekti oli Tietoalle teknisesti haastava yhtäältä työstöajan lyhyyden ja toisaalta alueen laajuuden vuoksi. Heti alkuun Tietoa tutki, miten laaja alue saadaan visualisoitua mahdollisimman vähin liikkein. Kun käsin tehtäviä rakennuksia on paljon, visualisoinnit vievät valtavasti aikaa. Tiedossa oli, että jos projektissa alettaisiin yksityiskohtien pikkutarkka työstö, ei aikataulu mitenkään voisi pitää. Näin ollen Tietoa keskittyi projektissa tekemään vain sellaisia operaatioita, jotka koskivat koko aluetta ja näin ollen minimoivat käsin tehtävän työn määrän.  Toimintatapa oli oiva, sillä nollatilanteesta visualisointikuvien valmistumiseen kului pari viikkoa, eivätkä Tietoan työpäivät pahemmin venyneet.

 

Projektitiedot

Asiakas: Vantaan kaupunki, Kivistön aluesuunnitteluryhmä

Visualisointikuvat: Tietoa Finland Oy

 

Lue lisää visualisointikuvista