Tietoan asiantuntijuutta hyödynnetään RT-korttien laatimisessa

RT-korttien tekijät ovat parhaita asiantuntijoita. Käsikirjoittajan tulee tuntea lait, määräykset sekä yleiset laatuvaatimukset ja osata ohjeistaa. Tietoan osaamista on hyödynnetty monen RT-ohjekortin laatimisessa.

RT-kortiston sisältämä tieto on puolueetonta, luotettavaa ja ajantasaista. Se on koottu rakentamisen ammattilaisten tarpeisiin. Ohjekorttien käsikirjoittajan tulee olla asiantuntija ja rautainen ammattilainen, jotta korteista saadaan vaatimusten mukaisia.

Tietoa on saanut olla mukana monen kortin laatimisessa – viimeisimpänä kortin RT 103375 eli Pistepilviaineisto suunnittelun lähtötietona ja inventointimallintaminen. Ohjekortissa käsitellään pistepilviaineistojen hyödyntämistä rakennussuunnittelun lähtötietona, rakennuksen lähtötilanteen mallintamista eli inventointimallintamista sekä inventointimallintamisen tilaamista ja laadunvarmistusta. Inventointimallia tarkastellaan korjausrakentamisen näkökulmasta.

Hyödynnä Tietoan asiantuntijuutta omassa hankkeessasi

Autamme sinua hankkeesi inventointimallintamisen vaatimusmäärittelyissä ja tarjouspyyntöjen laatimisessa. Teemme myös kohteesi inventointimallit. Voit hyödyntää asiantuntevaa osaamistamme myös tietomallintamisen tavoitteiden ja vaatimuksien määrittelyssä. Kauttamme saat myös luotettavat lähtötiedot.

TUTUSTU PALVELUIHIMME