Tuomarointikone™

Arviointityökalu täsmätarpeeseen 

Judging Tool list view.

 

Arkkitehtuurikilpailujen ehdotukset esiteltiin perinteisesti paperilla ja pienoismalleina. Nykyään kilpailuissa pyydetään palauttamaan joko ainoastaan tai myös sähköinen aineisto, esimerkiksi PDF versiot plansseista. 

Tuomarointikone vie ehdotusten laadinnan, palautuksen ja arvioinnin sekä mahdollisen julkisen esittelyn uudelle aikakaudelle. Pitkälle automatisoitu pilvipalvelumme huolehtii ehdotusten saattamisesta määrämuotoiseen tietokantaan, minkä jälkeen sujuvan käyttöliittymän avulla tietoa on helppo selata, suodattaa ja kommentoida. Arkkitehtuurikilpailun tuomarointityön erityispiirteet ja prosessi on ollut koko palvelun suunnittelun lähtökohtana.

Hyödyt: 

 • mahdollistaa etätyöskentelynä tehtävän tuomaroinnin
 • sähköinen aineisto – nopea ja ekologinen, ei vie tilaa, helppo siirtää ja jakaa
 • automatisoitu ehdotusten palautusprosessi ja jäsennys 
 • itsenäinen työskentely omaan aikaan ja tahtiin missä vain
 • selainpohjainen pilvipalvelu – tiedot tallessa yhdessä paikassa
 • tiedon tehokas löytäminen ja jalostaminen
 • sujuva ryhmätyöskentelyn väline
 • tulosten julkaisusivusto sisältyy hintaan
 • anonymiteetti turvattu
 • täyttää hankintalain vaatimukset
 • nostaa toimijoiden ja kilpailun porfiilia ja kiinnostavuutta

Tuomarointikoneen kytkeminen Weup-ilmakarttaan mahdollistaa kilpailijoille 3D-mallipohjaisen työskentelyn ja tuomareille arvioinnin, jossa palautettavat 3D-mallit nähdään ilmapanoraamakuvissa, still-kuvissa ja kaupunkimassamallin osana. Digitaalinen mallipalautus helpottaa ehdotusten tasapuolista ja kustannustehokasta vertailua varsinkin isoissa kilpailuissa. Tietoa Finland koordinoi kehittyneitä virtuaalimallipohjaisia työtapoja mm. monen käyttäjän ympäristöä, jossa arviointi voidaan suorittaa viemällä tuomaristo 1:1 tilakokemukseen yhtenä ryhmänä mallin sisälle. 

Tuomarointikone toimii selaimessa henkilökohtaisilla laitteilla sekä CAVE, Powerwall ja bigroom -ympäristöissä, jollaisten toimituksia olemme konsultoineet asiakkaillemme.

Kokeile kilpailuehdotusten katselun (haku: näppäile numero + enter, zoomaus hiirellä) nopeutta tällä selailusovelluksella (ilman tuomarointiominaisuuksia).

Katso myös: Kilpailukone™