Weup-ilmakartta™

Rakennushanke ymmärrettäväksi yhdellä verkkoalustalla

 

Weup on korkearesoluutioisista panoraamailmakuvista koottu käyttöliittymä, joka toimii selaimella kaikilla laitteilla. Sovellus mahdollistaa uudenlaisen tavan navigoida kohdealueen yläpuolella korkeudella, jolta ympäristön hahmottaminen on tehokkainta.

Ilmakarttaan voidaan kuvaupottaa paikkatietoperusteisesti esimerkiksi 3D-malleja tulevista rakennuksista, liikennereittejä ja aluerajauksia. Kuvia, tekstiä ja videoita voidaan yhdistää kohteisiin. Vaihtoehtoisia suunnitelmia voidaan vertailla, katsoa eri suunnista ja zoomata lähelle. Käyttökokemus on helppo ja hallittu.

Weup on osoittautunut erinomaiseksi työkaluksi vaikeasti hahmotettavien hankkeiden havainnollistamiseksi. Ammattilaisten ja maallikoiden on helppo kommunikoida visuaalisesti miellyttävän ilmakuvan avulla.

Weup-ilmakartan käyttökohteita:

  • Aluekehittäminen ja kampusalueet
  • Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus
  • Suunnittelukilpailujen lähtötietojen esittäminen
  • Työmaiden suunnittelu ja dokumentointi

Weup-ilmakartan tuomia hyötyjä:

  • Helpottaa ulkoista ja sisäistä kommunikaatiota
  • Lievittää muutosvastarintaa
  • Elinkaariajattelu: päivitettävissä hankkeen edetessä
  • Kaikki ymmärtävät hankkeen helposti