Avainsana: henkilöstökysely

Tietoa 12. sijalla Suomen parhaat työpaikat -listalla – Meillä saa olla rohkeasti asiantuntija!

Tietoa Finland Oy sijoittui Suomen parhaat työpaikat 2020 -listauksessa 12. sijalle pienten yritysten sarjassa. Mukana listauksessa oli 50 yritystä. Tänä vuonna 20 vuotta täyttävä Tietoa saavutti Great Place to Work® -sertifioinnin viime kesänä. Tavoitteena on olla paras työpaikka, jossa ovat töissä parhaat tekijät.

 

Meille arvot ovat tärkeät. Niihin perustuu yrityksen toiminta, kulttuuri ja myös päätöksenteko. Arvojamme ovat:

  • Ihmisen kunnioittaminen: Kunnioitamme ihmistä, työntekijöitämme, asiakkaitamme ja perheitämme.
  • Jatkuva parantaminen: Uskomme muutoksen syntyvän siitä, että asiat pyritään aina tekemään hieman paremmin, pienin askelin.
  • Rohkeus olla asiantuntija: Haluamme olla paras työpaikka, jossa työskentelee parhaat työntekijät, jotka ovat ylpeitä ammattitaidostaan.

Tietoalla saa olla oma itsensä. Kaikkia työntekijöitämme kohdellaan samojen periaatteiden mukaisesti, riippumatta työnkuvasta, taustasta, sukupuolesta tai muista henkilökohtaisista muuttujista.

Arvojemme mukaisesti rohkaisemme työntekijöitämme olemaan asiantuntijoita omalla osaamisalueellaan. Alan toimintatapojen mullistamiseen tähtäävien kehitysprojektien myötä heillä on mahdollisuus haastaa itsensä ammatillisesti ja kehittää kykyjään edelleen.

Henkilöstö osallistuu toiminnan kehittämiseen

 

Viikko- ja kuukausipalaverimme ovat tärkeä foorumi, jossa työntekijät pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan. Siellä voi esitellä tekemiään projekteja ja juhlistaa onnistumisia. Se antaa myös mahdollisuuden ottaa esiin tärkeäksi katsomiaan asioita, esittää kysymyksiä ja antaa palautetta johdolle.

Henkilöstömme haluaa osallistua aktiivisesti työympäristön ja yrityksen toiminnan kehittämiseen. Yhdessä olemme muotoilleet Tietoan strategiaa ja samalla sen sisällöstä on saatu parempi yhteinen ymmärrys.

Asiantuntijaorganisaatiossa kommunikointi johdon ja työntekijöiden välillä on vaivatonta, sillä kaikki työskentelevät samassa tilassa. Sisäisen tiedonkulun ja viestinnän välineinä toimivat viikko- ja kuukausipalavereiden lisäksi Slack, sähköiset viikkokirjeet ja työtilan infonäytöt.

Uudet työntekijät saavat mentorin tuekseen

 

Tietoalle on turvallista tulla töihin. Uudelle työntekijälle nimetään mentori tukihenkilöksi. Mentori esittelee työkaverit, työympäristön, työkalut ja yrityksen pelisäännöt sekä yrityksen eri osastojen tekemiset ja palvelut. Myös yrityksen arvot, visio ja missio käydään yhdessä lävitse. Perehdytykseen kuuluu lisäksi henkilökohtaisen urapolun laadinta, kehitystoiminta ja kokouskäytännöt sekä varsinaisiin työtehtäviin liittyvä perehdytys, koulutus ja seuranta.

“Olemme iloisia siitä, että Tietoa valittiin Parhaat työpaikat 2020 -listalla 50 parhaan suomalaisen työpaikan joukkoon. Yrityksemme täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Ilman osaavia ja intohimoisesti työhönsä suhtautuvia kollegoita ei olisi mahdollista toimia alalla näin pitkään ja kehittää samalla koko ajan uutta. Joka päivä olen kiitollinen rohkeista asiantuntijoistamme, jotka ovat mukana kanssamme mullistamassa rakennusalan toimintatapoja!” iloitsee Marko Rajala, Tietoan toimitusjohtaja.

 

Tietoa yrityksestä
Tietoa on suomalainen kiinteistö- ja rakennusalan palveluyritys, joka tuottaa luotettavat lähtötiedot sekä tietomallinnus- ja visualisointipalvelut rakennushankkeisiin. Palvelumme parantavat kiinteistökehityksen, suunnittelun, rakentamisen sekä markkinoinnin sujuvuutta ja tuottavuutta. Konsultoimme, koordinoimme ja koulutamme – autamme tekemään asiat kunnolla. Olemme toimineet vuodesta 2000 ja työllistämme 30 huippuammattilaista.

Tietoa tutkimuksesta
Suomen parhaat työpaikat -tutkimus perustuu Great Place to Work® -organisaation yli 30 vuoden tutkimustyöhön hyvän työpaikan keskeisistä elementeistä. Tuloksia laskettaessa työntekijöiden Trust Index© -henkilöstökyselyn painoarvo on kaksi kolmasosaa ja yrityksen johtamiskäytänteitä ja toimintatapoja selvittävän Culture Audit© -kyselyn yksi kolmasosa kokonaispisteistä.

Tietoalle Great Place to Work® -sertifiointi – tunnustus hyvästä työpaikasta

Tietoa on saavuttanut Great Place to Work® -sertifioinnin, joka on työntekijöiden organisaatiolle antama tunnustus hyvän työpaikan rakentamisesta. 

Great Place to Work® -sertifiointi perustuu globaalien standardien mukaiseen Trust Index © -henkilöstökyselyyn, joka selvittää organisaation luottamuksen, ylpeyden ja yhteishengen toteutumisen työntekijöiden keskuudessa. Sertifiointi myönnetään organisaatioille, jonka Trust Index © on vähintään 70 %. Sertifiointi on voimassa vuoden kerrallaan eli kesäkuun 2020 loppuun asti.

– Lähdimme hakemaan sertifiointia, koska arvojemme mukaisesti haluamme olla toimialamme paras työpaikka, jossa työskentelevät ammattitaidostaan ylpeät, alan  parhaat työntekijät. Meille on myös tärkeää, että kaikkia työntekijöitämme kohdellaan samojen periaatteiden mukaisesti, riippumatta työnkuvasta, taustasta, sukupuolesta tai muista henkilökohtaisista muuttujista. Henkilöstökyselystä saamme tärkeää tietoa, jonka avulla voimme jatkuvasti kehittää yrityskulttuuriamme, sanoo Marko Rajala, Tietoan toimitusjohtaja. 

Tietoa on suomalainen kiinteistö- ja rakennusalan palveluyritys, joka tuottaa luotettavat lähtötiedot sekä tietomallinnus-  ja visualisointipalvelut rakennushankkeisiin. Palvelumme parantavat kiinteistökehityksen, suunnittelun, rakentamisen sekä markkinoinnin sujuvuutta ja tuottavuutta. Konsultoimme, koordinoimme ja koulutamme – autamme tekemään asiat kunnolla. Olemme toimineet vuodesta 2000 ja työllistämme 30 huippuammattilaista.