Tekijä: Virpi Kotro

Tietoa ja M.A.D. paketoivat uudenlaisen palveluratkaisun rakennushankkeen optimointiin

Kaksi kotimaista tietomallinnuksen asiantuntijaa, Tietoa Finland ja M.A.D. (osa Nordic BIM Groupia), tarjoavat rakentamisen tilaajille uudenlaisen ratkaisun hankkeen optimointiin. Alan parhaan osaamisen ja ohjelmiston avulla suunnitteluprosessi kytketään saumattomasti BIM-ympäristöön, jolloin rakennushankkeen kaikki osapuolet pääsevät hyödyntämään tietoa tehokkaasti, läpinäkyvästi ja luotettavasti. 


dRofus on tehokas ohjelmistoratkaisu rakennuksen elinkaarihallintaan. Kun dRofus yhdistetään Tietoan ammattimaiseen projektikonsultointiin, hankkeen tilaohjelmointi sekä tila- ja käyttäjävaatimusten hallinta, seuranta ja raportointi onnistuvat ainutlaatuisella tavalla. Asiakas saa avaimet aivan uudenlaiseen tiedolla johtamiseen. 

Suomenkielinen dRofus kytkeytyy suoraan tietomalliin: suunnittelija näkee käyttäjän vaatimukset, projektinjohto ja käyttäjä puolestaan suunnitelmatiedot. Tämä varmistaa rakennuksen toimivuuden ja käyttäjälähtöisyyden. 

“Tilavaatimuksien hallinta ja kommunikointi ovat usein hankkeen pullonkauloja ja saattavat viivästyttää koko rakennushanketta. Pahimmillaan suunnitellaan tiloja, jotka eivät vastaa käyttötarkoitustaan. Se on hyvin kallista. Vakioiduista tilatiedoista ja tiedolla johtamisesta on tulossa yhä tärkeämpiä hankkeen optimoinnin välineitä. Tilatiedot ovat hyödyksi myös kiinteistön käytössä ja ylläpidossa“, kertoo Tietoan toimitusjohtaja Marko Rajala

Tätä muutosta jouduttavat myös rakennusalan digitalisoituminen, kestävän kehityksen tavoitteet ja viranomaisvaatimukset – käytännössä esimerkiksi Yleiset tietomallivaatimukset 2020, ISO 19650 -standardi ja uusi Maankäyttö- ja rakennuslaki. 

“Uusi palveluratkaisumme tukee tilavaatimuksien hallinnan ja tulevien uudistusten nopeaa käyttöönottoa, asiakkaan edun mukaisesti”, Rajala tiivistää.

Haluatko tietää lisää? 


Asiantuntijamme kertovat mielellään, millä tavalla ratkaisu voisi hyödyttää juuri teidän organisaatiotanne. 

Marko Rajala, toimitusjohtaja, Tietoa Finland Oy 
, 040 556 6654 

Ville Pietilä, tuotepäällikkö, M.A.D. (Nordic BIM Group Oy)
, 050 538 0251 

Tietoa yrityksistä 


Tietoa Finland Oy 
Tietoa on suomalainen tietomallintamisen ja visualisoinnin palveluyritys, joka tuottaa luotettavat lähtötiedot tietomallipohjaisiin rakennushankkeisiin. Yrityksen palvelut tähtäävät kiinteistökehityksen, suunnittelun ja rakentamisen sujuvuuteen sekä tuottavuuteen. Tietoa konsultoi, koordinoi ja kouluttaa – auttaa tekemään asiat kunnolla. 

M.A.D. (Nordic BIM Group Oy)
M.A.D. (osa Nordic BIM Groupia) tarjoaa Suomen ja koko Pohjolan suosituimmat ratkaisut rakentamisen tietomallinnukseen ja elinkaarihallintaan sekä 3D-mallinnukseen ja visualisointiin. Yritys varustaa, kouluttaa ja palvelee Suomessa tuhansia asiakkaita, jotta nämä voivat luoda laadukasta ja kestävää elinympäristöä sekä tehostaa omaa liiketoimintaansa.

Entistäkin tyytyväisemmät asiakkaamme innostavat meitä kehittämään palvelumalliamme yhä asiakaslähtöisempään suuntaan

Haluamme selvittää, missä onnistumme, mutta erityisen paljon meitä kiinnostaa se, missä meidän täytyy kehittyä. Haluamme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, ja mitä tulee asiakaskokemukseen, siinä asiakas on asiantuntija!

 

Meille tietoalaisille arvomme ovat toimintamme perusta. Arvojamme ovat ihmisen kunnioittaminen, jatkuva parantaminen, parhaat tekijät sekä ammattiylpeys – rohkeus olla asiantuntija.

Arvojemme pohjalta lupaamme asiakkaillemme seuraavaa:

 • Viritämme yhdessä tuottavuuden huippuunsa
 • Varmistamme saumattoman yhteistyön kaikkien osapuolien välillä
 • Teemme elämästä ja rakentamisesta helpompaa
 • Takaamme, että asiantuntijuutemme on toimialamme parasta

Haluamme tietää, kokevatko asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme näiden arvojen ja lupausten konkretisoituvan yhteistyössä kanssamme.

Siksi olemme alkaneet kerätä NPS-palautetta ja seurata järjestelmällisesti, miten olemme onnistuneet. NPS eli Net Promoter Score on asiakasuskollisuusmittari, joka kuvaa, kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi yritystä muille. NPS-arvosana annetaan asteikolla 1–10. NPS-arvo määritellään seuraavasti: suosittelijoiden (9 tai 10 pistettä antaneiden) prosentuaalisesta osuudesta vähennetään arvostelijoiden (0–6 pistettä antaneiden) osuus. Jäljelle jäävä luku on organisaation NPS. Tulosasteikko kattaa luvut -100:sta aina +100:aan. Pyöreä nolla (suosittelijoita on yhtä paljon kuin arvostelijoita) on yleisesti hyvänä pidetty luku.

Toukokuussa 2021 NPS-arvomme on 88!

Iloksemme voimme todeta, että meillä on tyytyväisiä asiakkaita, ja olemme onnistuneet kehittämään toimintaamme oikeaan suuntaan. Alettuamme kerätä NPS-palautetta olemme saaneet kiitosta muun muassa aikatauluissa pysymisestä, laadukkaasta työn jäljestä, asiantuntevista neuvoista ja järjestelmällisestä työotteesta.

Kehitystyömme on jatkuvaa, ja sen tueksi keräämme jatkossakin palautetta aktiivisesti.

Vuoden 2019 asiakaskokemustutkimus antoi meille selkeät suuntaviivat kehitystyöhön

 

Syksyllä 2019 teetimme asiakaskokemustutkimuksen yhteistyössä Trustmary Finlandin kanssa. Tavoitteemme oli ymmärtää asiakkaidemme tarpeita ja odotuksia, jotta osaisimme vastata niihin entistä paremmin. Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 25 asiakastamme. Haastattelussa heiltä kysyttiin muun muassa kanssamme tehdyn yhteistyön eri vaiheista ja niihin liittyvistä tuntemuksista.

Laadullisen kyselyn lisäksi asiakkaita pyydettiin antamaan meille NPS-arvosana. Saamiemme palautteiden NPS-arvosana oli +48. Saimme rakentavaa palautetta toiminnan kehittämisen pohjaksi, mutta myös myönteistä palautetta hyvin sujuneesta, joustavasta yhteistyöstä.

Suurimpana vahvuutenamme asiakkaat näkivät ammattitaitoisen henkilöstön ja korkeatasoisen asiantuntemuksen. Pitkään toiminut yrityksemme on asiakkaiden keskuudessa hyvin tunnettu ja Tietoan koetaan olevan alan kärkikastia Suomessa. Yritykseltämme löytyi asiakkaiden mielestä myös vakuuttavia referenssejä.

Tämä oli ilahdutti meitä, sillä suhtaudumme alaamme ja osaamisemme kehittämiseen intohimoisesti. Haluamme olla ylpeitä työstämme ja toimittaa asiakkaalle juuri sitä, mitä hän tarvitsee.

Palvelumme sai vuoden 2019 kyselyssä kiitosta muun muassa seuraavista seikoista:

 • Hallitsemme koko tietomallintamisen prosessin tietomallikoordinoinnista laserkeilaukseen
 • Osaamme yhdistää hyvin teorian ja käytännön
 • Tarvekartoitus ja suunnittelu hoituvat sujuvasti ja yhteisymmärryksessä
 • Projektimme etenevät suunnitelmien mukaisesti
 • Ymmärrämme asiakkaan tarpeet hyvin
 • Selitämme vaikeatkin asiat ymmärrettävästi

Saimme myös paljon palautetta, jonka pohjalta aloimme kehittää toimintaamme. Asiakkaamme toivoivat, että olisimme aktiivisempia myynnissä, markkinoinnissa ja viestinnässä sekä näkyvämpiä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Monia vastaajia kiinnosti, mitä uutta kehitämme ja millaisia projekteja teemme sekä miten palvelut, teknologiat ja konseptit ovat kehittyneet edelleen.

 

Muun muassa näin olemme jo kehittäneet palveluamme palautteiden pohjalta

 

Olemme uudistaneet verkkosivustoamme; sivujen ulkoasua on raikastettu ja toiminnallisuutta parannettu. Olemme myös avanneet tarkemmin sivustolla palvelujemme sisältöjä ja niistä saatavia hyötyjä. Verkkosivustomme kehitystyö jatkuu edelleen. Tavoitteemme on myös tuottaa enemmän inspiroivia case-kuvauksia ja artikkeleita toimialan kehityksestä.

Aktivoitumisemme sosiaalisen median kanavissa on tuonut meille viikoittain uusia seuraajia. Tietoa Finland löytyy seuraavista somepalveluista: LinkedIn, Facebook, Instagram ja Twitter.

Suosittelemme lämpimästi tilaamaan uutiskirjeemme, jossa kuukausittain tarjoamme uutta tietoa ja tositarinoita sujuvuuden ja tuottavuuden lisäämisestä.

Vuonna 2020 Tietoa täytti 20 vuotta. NPS-palautteiden avulla osaamme vastata paremmin asiakkaidemme odotuksiin ja tarpeisiin myös ensi vuosikymmenellä. Kiitos, että autat meitä antamalla palautetta sekä onnistumisistamme että kehityskohteistamme!

Anna meille palautetta

Tietoa 12. sijalla Suomen parhaat työpaikat -listalla – Meillä saa olla rohkeasti asiantuntija!

Tietoa Finland Oy sijoittui Suomen parhaat työpaikat 2020 -listauksessa 12. sijalle pienten yritysten sarjassa. Mukana listauksessa oli 50 yritystä. Tänä vuonna 20 vuotta täyttävä Tietoa saavutti Great Place to Work® -sertifioinnin viime kesänä. Tavoitteena on olla paras työpaikka, jossa ovat töissä parhaat tekijät.

 

Meille arvot ovat tärkeät. Niihin perustuu yrityksen toiminta, kulttuuri ja myös päätöksenteko. Arvojamme ovat:

 • Ihmisen kunnioittaminen: Kunnioitamme ihmistä, työntekijöitämme, asiakkaitamme ja perheitämme.
 • Jatkuva parantaminen: Uskomme muutoksen syntyvän siitä, että asiat pyritään aina tekemään hieman paremmin, pienin askelin.
 • Rohkeus olla asiantuntija: Haluamme olla paras työpaikka, jossa työskentelee parhaat työntekijät, jotka ovat ylpeitä ammattitaidostaan.

Tietoalla saa olla oma itsensä. Kaikkia työntekijöitämme kohdellaan samojen periaatteiden mukaisesti, riippumatta työnkuvasta, taustasta, sukupuolesta tai muista henkilökohtaisista muuttujista.

Arvojemme mukaisesti rohkaisemme työntekijöitämme olemaan asiantuntijoita omalla osaamisalueellaan. Alan toimintatapojen mullistamiseen tähtäävien kehitysprojektien myötä heillä on mahdollisuus haastaa itsensä ammatillisesti ja kehittää kykyjään edelleen.

Henkilöstö osallistuu toiminnan kehittämiseen

 

Viikko- ja kuukausipalaverimme ovat tärkeä foorumi, jossa työntekijät pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan. Siellä voi esitellä tekemiään projekteja ja juhlistaa onnistumisia. Se antaa myös mahdollisuuden ottaa esiin tärkeäksi katsomiaan asioita, esittää kysymyksiä ja antaa palautetta johdolle.

Henkilöstömme haluaa osallistua aktiivisesti työympäristön ja yrityksen toiminnan kehittämiseen. Yhdessä olemme muotoilleet Tietoan strategiaa ja samalla sen sisällöstä on saatu parempi yhteinen ymmärrys.

Asiantuntijaorganisaatiossa kommunikointi johdon ja työntekijöiden välillä on vaivatonta, sillä kaikki työskentelevät samassa tilassa. Sisäisen tiedonkulun ja viestinnän välineinä toimivat viikko- ja kuukausipalavereiden lisäksi Slack, sähköiset viikkokirjeet ja työtilan infonäytöt.

Uudet työntekijät saavat mentorin tuekseen

 

Tietoalle on turvallista tulla töihin. Uudelle työntekijälle nimetään mentori tukihenkilöksi. Mentori esittelee työkaverit, työympäristön, työkalut ja yrityksen pelisäännöt sekä yrityksen eri osastojen tekemiset ja palvelut. Myös yrityksen arvot, visio ja missio käydään yhdessä lävitse. Perehdytykseen kuuluu lisäksi henkilökohtaisen urapolun laadinta, kehitystoiminta ja kokouskäytännöt sekä varsinaisiin työtehtäviin liittyvä perehdytys, koulutus ja seuranta.

“Olemme iloisia siitä, että Tietoa valittiin Parhaat työpaikat 2020 -listalla 50 parhaan suomalaisen työpaikan joukkoon. Yrityksemme täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Ilman osaavia ja intohimoisesti työhönsä suhtautuvia kollegoita ei olisi mahdollista toimia alalla näin pitkään ja kehittää samalla koko ajan uutta. Joka päivä olen kiitollinen rohkeista asiantuntijoistamme, jotka ovat mukana kanssamme mullistamassa rakennusalan toimintatapoja!” iloitsee Marko Rajala, Tietoan toimitusjohtaja.

 

Tietoa yrityksestä
Tietoa on suomalainen kiinteistö- ja rakennusalan palveluyritys, joka tuottaa luotettavat lähtötiedot sekä tietomallinnus- ja visualisointipalvelut rakennushankkeisiin. Palvelumme parantavat kiinteistökehityksen, suunnittelun, rakentamisen sekä markkinoinnin sujuvuutta ja tuottavuutta. Konsultoimme, koordinoimme ja koulutamme – autamme tekemään asiat kunnolla. Olemme toimineet vuodesta 2000 ja työllistämme 30 huippuammattilaista.

Tietoa tutkimuksesta
Suomen parhaat työpaikat -tutkimus perustuu Great Place to Work® -organisaation yli 30 vuoden tutkimustyöhön hyvän työpaikan keskeisistä elementeistä. Tuloksia laskettaessa työntekijöiden Trust Index© -henkilöstökyselyn painoarvo on kaksi kolmasosaa ja yrityksen johtamiskäytänteitä ja toimintatapoja selvittävän Culture Audit© -kyselyn yksi kolmasosa kokonaispisteistä.