Töölön Kesäkatu – tietomallit haastavan korjaushankkeen kulmakivenä

Tietoa teki Auratum Asunnot kohteeseen lähtötietojen mittauksen laserkeilauksen ja fotogrammetrian avulla, johti hankkeen tietomallintamista sekä tuotti kohteeseen onnistuneet visualisointikuvat.

Töölön Kesäkatu, entinen Yleisradion toimitalo, on kokenut laajan muodonmuutoksen korjaushankkeessa, jossa tietomallikoordinointi oli olennainen osa projektia. Auratum Asunnot vastasi tästä ainutlaatuisesta hankkeesta, jossa arkkitehtonisesti arvokas ja uniikki rakennus kunnostettiin moderniin kaupunkiasumiseen sopivaksi. Rakennus, joka alunperin valmistui Yleisradion pääkonttoriksi vuonna 1968, ja toimi välissä Suomen ympäristökeskuksen konttorina, sijaitsee keskeisellä paikalla Helsingin keskustan tuntumassa Mechelininkadun ja Merikannontien välissä.

Vaatimattomasti Suomen hienoin asuintalo

Kesäkatu tarjoaa asukkaille ylellistä kaupunkiasumista rakennuksen historiallista arvoa kunnioittaen. Talossa on asukkaille yhteiskäyttöautoja, kuntosali, kylpylä, autohalli ja monia muita yhteisiä tiloja. Rakennus muuntui kokonaisvaltaisesti toimistorakennuksesta 8 kerroksiseksi, 146 asunnon asuintaloksi. Töölön Kesäkatu oli korjaushankkeena erittäin haastava kohde Suomessa. 

Arkkitehtonisesti arvokas Kurt Simbergin suunnittelema rakennus haluttiin säilyttää pitkälti samankaltaisena, mutta asuinrakennukseksi kaavaillun kohteen tuli taipua uudenlaisiin vaatimuksiin. Tämän kaltaisessa korjaushankkeessa tietomallikoordinointi ja luotettavat lähtötiedot ovat välttämätöntä, koska niiden avulla pystytään sovittamaan esimerkiksi uutta talotekniikkaa vanhoihin rakenteisiin nykyaikaisten standardien ja hankkeen vaatimusten puitteissa.

Moniammatillinen yhteistyö hankkeen onnistumiseksi

Kesäkadun korjaushankkeen suunnittelu tehtiin moniammatillisena yhteistyönä hankkeen onnistumiseksi. Erilaiset reunaehdot hankkeessa tekivät suunnittelusta erittäin haastavaa: 

  • Rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo haluttiin säilyttää
  • Rakennuksen rakenteet olivat ahtaat

Töölön Kesäkadulla haasteita suunnittelutyöhön toi erityisesti rakennuksen rakennushistoriallisien arvojen huomioiminen ja alkuperäisen rakenteen ahtaat alakatot. Tyypillisesti tällaisessa hankkeessa lasketaan alakattoja, jotta rakenteisiin saadaan piilotettua rakennuksen vaatima talotekniikka. Tässä kohteessa alakattoja ei haluttu laskea, jotta vanhan rakennuksen ilme pysyy mahdollisimman samankaltaisena, joten nykyaikaisen talotekniikan mahduttaminen rakenteisiin teki projektista haastavan. 

Tietomallit, niiden yhteensovittaminen ja tietomallikoordinointi olivat keskeisiä tekijöitä teknisessä suunnittelussa ja hankkeen onnistumisessa. Tietoan tietomallikoordinaattori auttaa hyödyntämään tietomallintamista oikealla tavalla ja varmistaa hankkeen sujuvuuden eri toimijoiden välillä. On tärkeää, että tietomallipohjaiset suunnitelmat sopivat yhteen ja vastaavat tilaajan tarpeita.

Rakennesuunnittelusta vastasi Lauri Mehto, arkkitehtisuunnittelusta A6, LVI- ja sähkösuunnittelusta Optiplan. Tietoan tietomallikoordinaattori, Miika Lemponen johti suunnitteluryhmän tietomallinnusta.

Kohdetta havainnollistettiin korkealaatuisilla visualisointikuvilla

Tietoa tuotti Kesäkadun kohteeseen myös visualisointikuvia ja animaatioita hankkeen markkinointia ja myyntiä varten. Visualisointitiimi aloitti kohteen havainnollistamisen hankkeen aikana yhdessä tilaajan ja suunnitteluryhmän kanssa.

Visualisointi voi olla tärkeimpiä rakennushankkeen aikana tapahtuvia asioita. Onnistuneen visualisoinnin avulla kohde voidaan myydä jo hyvissä ajoin ennen sen valmistumista. Visualisointi luo katsojalle tarinaa tunnelmasta ja antaa aidon kosketuspinnan tulevaan todellisuuteen. 

Ylhäällä suunnitteluvaiheen visualisointikuva, alhaalla valokuva valmiista kylpyläosastosta.

Korjaushankkeen tietomallit ovat aina räätälöityjä kohteen tarpeisiin

Tässä kohteessa Tietoa tuli mukaan hankkeeseen, kun kohteen runko oli mallinnettu. Kohteen lähtötiedot tarkastettiin laserkeilaamalla ja fotogrammisesti, jonka perusteella Kesäkadusta luotiin inventointimalli. Luotettavien lähtötietojen mallintamisen jälkeen varsinainen suunnittelutyö voitiin aloittaa.

Kesäkadun suunnitteluryhmä oli valmis etsimään ratkaisuja hankkeessa piileviin haasteisiin, ja suunnitteluryhmän oivallusten avulla kohde saatiin mallinnettua loistavasti. Tavallisesti inventointimalleihin mallinnetaan paikat, joista rakennuksen talotekniikka todennäköisesti menee läpi. Talotekniikan sijainnin tarkkuuden määrittäminen riippuu paljon korjauskohteen alkuperäisistä lähtötiedoista – ja arvauksista. Kesäkadun tapauksessa kohteen haasteellisuuden vuoksi, suunnitteluryhmä mallinsi rakenteen palkkeihin myös tiedon, joista voidaan tarvittaessa mennä läpi. Tämä oli erityisen tärkeää projektin sujuvuuden kannalta, koska tarkkaa tietoa talotekniikan läpimenopaikoista ei ollut. Tieto mahdollisista läpimenopaikoista helpotti ja nopeutti rakentajien työtä hankkeen aikana, ja auttoi varautumaan mahdollisiin viivästyksiin.

Kun suunnitelmat luovutettiin rakennuttajalle, rakennemalli sai erityistä kiitosta. Selvityksen sanottiin olevan paras, mitä koskaan oli nähty. Rakentamisen valmistuttua, teimme kohteesta myös tarkat mittaukset, joilla varmistettiin, että tietomallit pitävät edelleen paikkansa. 

Tietomallikoordinaattori huolehtii, että yhteistyö hankkeen osapuolien välillä on sujuvaa. Hän varmistaa, että suunnitelmat ovat laadukkaita ja vastaavat tilaajan tarpeeseen. On myös tärkeää, että suunnitelmat ovat toteuttamiskelpoisia. Hyötyisitkö hankkeessasi tietomallikoordinoinnista? Tutustu selkeästi hinnoiteltuun tietomallikoordinaattorin palvelupakettiin tai pyydä tarjous.