Yksi menestyksemme kulmakivistä on jatkuvan
parantamisen ajattelumalli. 

Ei riitä, että teemme asiat yhtä hyvin kuin ennenkin.
Meidän pitää tehdä ne paremmin, jotta säilytämme
kilpailukykymme, joka mahdollistaa kehityksemme.