Tietomallit kestävän rakentamisen tukena

Kestävällä rakentamisella tarkoitetaan rakennusalan käytäntöjä ja toimintatapoja, joilla pyritään vähentämään ympäristövaikutuksia, käyttämään resursseja tehokkaasti ja luomaan energiatehokkaita ja pitkäikäisiä rakennuksia. Kestävän rakentamisen kannalta laadukas tietomallintaminen on keskeinen tekijä. Tietomallien avulla voidaan säilyttää ja hallita monenlaisia tietoja, jotka tukevat kestävän rakentamisen tavoitteita.

 

Miksi tietomallit ovat tärkeitä kestävässä rakentamisessa?

Tietomalleihin voidaan tallentaa laajoja tietomääriä digitaalisessa muodossa rakennushankkeen tavoitteista riippuen. Kestävän rakentamisen näkökulmasta tämä on erityisen arvokasta, koska se mahdollistaa esimerkiksi hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskemisen, energiatehokkuuden ja materiaalitehokkuuden tarkastelun ja optimoinnin.

Tietomallien avulla asiantuntijat pystyvät päättämään oikeiden tietojen pohjalta, mitä lähdetään rakentamaan. 

 

Mitä tietomalleihin voidaan sisällyttää kestävän rakentamisen tueksi?

Ympäristötiedot: Tietomallit voivat sisältää tietoa ympäröivästä ympäristöstä, kuten auringonvalosta, lämpötilasta ja ilmanlaadusta.

Energiatehokkuustiedot: Tietomallien avulla voidaan arvioida rakennusten energiankulutusta eri olosuhteissa. Tietomalleihin voidaan sisällyttää dataa rakennuksen eristyksestä, ilmanvaihdosta ja valaistuksesta. Näiden tietojen avulla suunnittelijat voivat optimoida rakennuksen energiatehokkuutta ja auttaa vähentämään energiankulutusta, mikä on keskeinen osa kestävää rakentamista.

Materiaalitiedot: Tietomallit voivat sisältää tietoa käytetyistä materiaaleista, niiden alkuperästä ja kierrätettävyydestä. Materiaalitietojen avulla voidaan mm. laskea tarkkoja kustannusarvioita tai suunnitella purkukohteen materiaalien uudelleenkäyttöä.

Rakentamisen optimointi: Tietomallit voivat auttaa optimoimaan rakennusprosessia – tarkka aikataulutus ja varastojen hallinta voivat minimoida hukkaa ja kuljetustarvetta. Hyöty rakentamisen suunnittelussa voi säästää resursseja ja vähentää ympäristövaikutuksia.

Kustannustiedot: Kun tietomalleihin sisällytetään hankkeen rakentamiseen kuluvat materiaalit ja laitteet, on mahdollista saada tarkempi kustannusarvio niin hankkeeseen kuluvista materiaaleista, kuin arvioida rakentamiseen kuluvaa aikaa. Rakennushankkeesta saadaan tarkempi kokonaiskustannusarvio, jonka avulla on helppo tehdä päätöksiä tai muuttaa suunnitelmaa.

Ympäristösertifioinnit: Useat ympäristösertifioinnit, kuten LEED, BREEAM ja Green Star, edellyttävät ympäristön huomioimista rakennussuunnittelussa ja toteutuksessa. Tietomallit voivat auttaa dokumentoimaan ja osoittamaan, miten nämä vaatimukset täytetään.

 

Tietoan BIM Advisor ohjaa tietomallintamisesta tiedon hyödyntämiseen

Tietoan BIM Advisor on erikoistunut tietomallinnukseen ja voi auttaa tilaajaa tilaamaan suunnittelun siten, että tuotettavat tietomallit sisältävät tarvittavat tiedot kestävän rakentamisen tueksi. Tietomallintamisen tilaaminen ja oikeanlainen määrittely ovat erittäin tärkeää, jotta suunnittelijat pystyvät tuottamaan tietomallit tarvittavilla tiedoilla. BIM Advisor ymmärtää, mitkä tiedot ovat olennaisia, ja voi myös auttaa suunnittelijoita tuottamaan nämä tiedot oikein ja tarkasti.

Asiantuntijamme avulla tilaaja voi varmistaa, että heillä on käytössään tietomallintamisen prosessi ja tietomallit, joka tukevat heidän kestävän rakentamisen tavoitteitaan. Tietoa toimii sillanrakentajana suunnittelijoiden, tilaajien, organisaation prosessien ja teknologioiden välillä, jotta lopputulos on kestävämpi, tehokkaampi ja ympäristöystävällisempi.

Autamme rakennushankkeen jokaisessa vaiheessa sujuvoittaen eri sidosryhmien työskentelyä. Digitaalisen suunnittelun, rakentamisen ja kiinteistönpidon tukipalveluiden avulla varmistetaan hankkeen valmistuminen suunnitellusti.

Kestävä rakentaminen ei ole pelkästään vastuullisuutta – se on myös taloudellisesti kannattavaa ja tulevaisuuteen suuntautuvaa. Tietomallinnus on avain tähän tulevaisuuteen, ja tulevaisuudessa myös välttämätön osa rakennushanketta.

Meidän avullamme pystytte saavuttamaan rakennushankkeenne kestävät tavoitteet. Ota yhteyttä jo tänään, selvitetään mitä hyötyjä laadukas tietomallintaminen voi teille tarjota.


Valokuva: Suomalais-Venäläinen koulu © Hannu Rytky