Nikkilän kartanon keskus

Nikkilän kartanon keskus on Sipoon keskeisimpiä lähivuosien kehittämishankkeita. Kaavatyöllä luodaan edellytykset Nikkilän taajamakeskuksen laajentumiselle olemassa olevan radan pohjoispuolelle ja samalla henkilöjunaliikenteen avaamiselle Kerava–Nikkilä‐rataosuudella.

Uudet liikenneyhteydet

Alueelle on suunnitteilla vahvasti Nikkilän tulevaan juna‐asemaan tukeutuva, monimuotoinen asumisen ja palveluiden alue noin 2600 uudelle asukkaalle. Juna-aseman alue suunnitellaan erillisessä asemakaavassa.

Asumisen laatua

Nikkilän suunnittelussa on vahvasti esillä vehreys ja viihtyisyys, kasvu, monipuoliset asumismahdollisuudet,

Luontoyhteys

Nikkilän kartanon keskuksessa olet aina lähellä luontoa

a.