Töölön kirjaston peruskorjaus

Laserkeilauksen pohjalta laatimamme inventointimalli ja mittauspiirustukset ovat lähtötietoina arkkitehti Aarne Ervin suunnitteleman ja vuonna 1970 valmistuneen Töölön kirjaston peruskorjauksen suunnittelussa.