Tietoan tietomallintamisen osaamista hyödynnettiin monipuolisesti Kaupunkiympäristötalo-hankkeessa

Tietoa oli konsulttina mukana Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristötalo-hankkeessa määrittelemässä tietomallintamisen vaatimuksia sekä toimimalla tietomallikoordinaattorina. Tietoa myös fasilitoi käyttäjien cave-työpajat ja virtuaalimallien pop up -esittelytilaisuudet sekä tuotti niissä tarvittavat virtuaalimallit.

 

Helsingin Kalasatamaan rakennettu Kaupunkiympäristötalo kokoaa yhden katon alle kaikki Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja niiden 1500 työntekijää. 

Rakennuksessa on pinta-alaa noin 40 000 neliömetriä seitsemässä maanpäällisessä ja yhdessä maanalaisessa kerroksessa. Rakentaminen kesti kaksi vuotta ja talo valmistui kesällä 2020.

Kaupunki halusi hyödyntää tietomallintamista entistä laajemmin koettuaan sen edut aikaisemmissa rakennushankkeissa. Heti projektin alussa määriteltiin yksityiskohtaiset tietomallintamisen vaatimukset ja ne välitettiin hankkeessa mukana olleille suunnittelijoille, urakoitsijoille ja valmistajille. Tietoa Finland Oy toimi tässä vaatimusmäärittelyssä tietomallintamisen konsulttina ja myöhemmin hankkeen tietomallikoordinaattorina.

Hanke palkittiin tietomallien innovatiivisesta käytöstä

 

Kaupunkiympäristötalo-hanke on malliesimerkki siitä, miten tietomalleja voi hyödyntää monipuolisesti rakentamisen eri vaiheissa ja projektin osapuolten kesken. Tietomallit olivat alusta asti mukana sidosryhmäyhteistyössä ja loppukäyttäjien tarpeiden selvittämisessä. Niitä käytettiin hyväksi myös projektin aikataulutuksessa sekä rakennuksen elinkaaren energiatehokkuuden ja päästöjen hallinnassa.

Erityisen ansiokasta Kaupunkiympäristötalo-projektissa oli laaja mallipohjainen yhteistyö, innovatiiviset ratkaisut sekä työturvallisuuden parantaminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen.

Kaupunkiympäristötalo voitti Tekla BIM Awards 2020 -kilpailussa yleisen sarjan ja se valittiin myös yleisön suosikiksi. Kilpailussa valitaan vuoden parhaimmat tietomallintamista hyödyntäneet rakennusprojektit.

 

”Hankkeessa on viety tietomallipohjainen suunnittelu ja digitalisaatio aivan uudelle tasolle.”
– Tekla BIM Awards 2020 -kilpailun tuomareiden perustelua 

Rakennuksen tietomalliin koottiin 1500 käyttäjän toiveet

 

Tietomallia hyödynnettiin koko hankkeen ajan myös eri sidosryhmien tarpeiden yhteensovittamiseksi. 1500 työntekijän toiveet tulevalle työympäristölleen kerättiin ja vietiin tietomalliin useissa pop up -tilaisuuksissa, joissa suunnitelmia kehitettiin edelleen yhdessä loppukäyttäjien kanssa. He pääsivät kokemaan tulevia tiloja esimerkiksi virtuaalilasien, cave-työtilojen ja 360-näkymien avulla.

Tietoa fasilitoi nämä cave-työpajat ja virtuaalimallien pop up -esittelytilaisuudet sekä tuotti niissä tarvittavat virtuaalimallit.

Tietomallintamisen avulla yhteistyö sujui ja aikaa säästyi

 

Suunnittelua tukemaan tuotettiin tietomalleista virtuaalimalliaineistoja. Näin suunnitteluratkaisuja voitiin havainnollistaa hankkeen eri osapuolille perinteisten yhteensovituspalaverien lisäksi myös Tietoan järjestämissä cave-tilaisuuksissa. Tilaajan ja rakentajien kanssa pidetyissä työpajoissa useampi henkilö pystyi tarkastelemaan suunnitelmien yksityiskohtia ja rakennettavuutta. Haastavinta oli yhteensovittaa vaativat rakenneratkaisut, näkyviin jäävä talotekniikka ja arkkitehtoninen näkemys.

Tietomallintamisella aikaa säästyi myös rakennushankkeen eri työvaiheiden aikatauluttamisessa ja yhteensovittamisessa. Esimerkiksi talotekniikkatuotteiden ja -komponenttien mallinnus toteutettiin äärimmäisellä tarkkuudella. Ennen laitteiden tilausta pystyttiin tietomallissa tarkkojen 3D-mallien avulla tarkastamaan niiden haalausreitit ja asennusjärjestys. Urakoitsijoilta säästyi merkittävästi aikaa, kun asennuksia ei tarvinnut yhteensovittaa työmaalla, vaan se voitiin tehdä etukäteen virtuaalisesti. 

Projektitiedot

Tilaaja: Helsingin kaupunki

Projektinjohtokonsultti, rakennuttaja ja rakennusteknisten töiden valvoja: Indepro Oy

Projektinjohtourakoitsija: Skanska Talonrakennus Oy

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy

Rakenne-, LVI-, GEO- ja palotekninen suunnittelu: Ramboll Finland Oy

Sähkö- tele- ja turvajärjestelmien suunnittelu: Rejlers Finland Oy

Tietomallikoordinointi ja -konsultointi: Tietoa Finland Oy

Betonielementtituotanto: Ämmän Betoni Oy

Teräs- ja liittorakenteiden konepajasuunnittelu, valmistus ja asennus: Nordec Oy

Betonielementtien asennus- ja märkätyöt: Nordec Oy

Ontelolaattojen valmistus: Parma Oy

Paikallavalurakenteiden urakoitsija: Rakennusliike Sierak Oy

 

Lue lisää tietomallintamispalveluistamme