Pihlajaniemi_puisto_maantaso
Pihlajaniemi_puisto_maantaso

3D-animaatio viestinnän visuaalisena kulmakivenä aluehankkeessa

Liikkuvan kuvan asema viestinnässä ja markkinoinnissa on kasvanut jatkuvasti sosiaalisen median alustojen kehityksen myötä. Kun Turun Pihlajaniemen visuaalisen viestinnän kokonaisuutta suunniteltiin, oli aluetta esittelevä 3D-animaatio keskeisessä roolissa.

 

Turun kaupunki käynnisti Pihlajaniemen alueen kaavoituksen alueen maanomistajan, Senaatti-kiinteistöjen, hakemuksen perusteella vuonna 2019. Asemakaavamuutoksen tavoitteena oli kehittää Pihlajaniemestä, vanhasta puolustusvoimien alueesta uusi, vetovoimainen kaupunginosa, jossa korostuu alueen merellisyys ja urbaani luonne. 

Kaavoitustyötä koordinoi Urbanity Oy:n Pekka Saarinen yhdessä Senaatti-kiinteistöjen ja Turun kaupungin kanssa. Suunnittelijoina toimivat Arkkitehtitoimisto Ajak Oy sekä tanskalainen kaupunkisuunnitteluun ja –tutkimukseen erikoistunut Gehl Architects, jonka vuonna 2019 tuottaman vision “Kaupunkielämää luonnon helmassa” pohjalle asemakaavamuutos pitkälti perustuu.

Entinen Heikkilän kasarmialue Turun Pihlajaniemessä sai lainvoimaisen kaavan marraskuussa 2023. Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökehityspäällikkö Otto Vireniuksen mukaan katujen ja puistojen rakentaminen aloitetaan vuoden 2024 aikana.

pihlajaniemi_ylhaalta

 

Kiinteistökehityspäällikkö Virenius oli käyttänyt Tietoan animaatiopalveluita jo aiemmin Tuusulan Rykmentinpuiston aluetta havainnollistavan animaation tuottajana, joten suuntaviivat havainnollistamistuotannolle olivat selkeät; keskeisenä visuaalisen viestinnän työkaluna toimisi kahden minuutin mittainen, yhdessä käsikirjoitettu, mukaansatempaava esittely alueen nykytilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. 

Animaatiotuotannon lähtöaineistoksi saatiin syksyllä 2020 järjestetyn tontinluovutuskilpailun tuloksena kolme erilaista, Gehlin urbaanin vision mukaista korttelia. Tietoan työn haasteena oli jatkaa korttelien monimuotoisuutta seuraaviin kymmeneen kortteliin käyttäen kolmen aloituskorttelin visuaalisesti vahvoja aiheita. Tätä varten kehitettiin Tietoan työkalupakkiin Julkisivugeneraattori™, jonka avulla aloituskortteleiden julkisivuaiheita saatiin kustannustehokkaasti varioitua eri kokoisiin ja muotoisiin kortteleihin aluetta halkovan puiston ympärille.  

Jo tuotannon alussa kävi ilmi, että animaatiota tullaan käyttämään monella tavalla: alueen mahdollisuuksien esittelyyn kiinteistökehittäjille, Pihlajaniemen brändäämiseen lähialueen naapureille, tuleville pihlajaniemeläisille sekä alueen virkistys- ja ulkoilupalveluja käyttäville turkulaisille. Turun päättäjät olivat niin ikään tärkeä kohderyhmä. Yhdistävä tekijä näiden kohderyhmien välillä oli usein turkulaisuus, joka on myös yksi Gehlin vision kulmakivistä. Tästä syystä animaatiosta tehtiin mehevästi turuksi spiikattu versio. 

Animaatiota varten tuotettua 3D-mallia hyödynnettiin myös still-visualisointien tekemiseen. Viestintää varten tuotetun visualisointikuvakokoelman lisäksi tuotettiin ennen/jälkeen visualisointeja, joiden avulla alueen kehitystä havainnollistettiin lähialueen asukkaille ja käytiin vuoropuhelua asukastilaisuuksissa. 

Katso valmis animaatio täältä: 

Projektitiedot 

Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt 

Käsikirjoitus: Senaatti-kiinteistöt ja Tietoa 

3d-animaatiotuotanto: Tietoa