Olympiastadionin peruskorjaus

Olympiastadionin uudistus käynnistettiin tietomallintamalla

Vuoden 1952 Olympiakisojen päänäyttämönä toimineen Helsingin Olympiastadionin mittavan peruskorjauksen tarkoituksena on uudistaa lähes koko stadion ja sen ympäristö. Hanke toteutetaan kohteen kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen siten, että stadionin ulkoasu säilyy ennallaan ja ympäristöstä luodaan viihtyisä Olympiapuisto.

Rakennuttaja halusi varmistaa, että perinteikkään kohteen kunnostuksessa keskitytään alusta asti oikeisiin asioihin ja että stadionin ylläpitoa voidaan suunnitella pitkälle tulevaisuuteen. Siksi peruskorjausprojektin ensimmäinen vaihe oli kattava lähtötietojen kartoitus.

Toteuttajaksi valittiin inventointimallinnuksen asiantuntija Tietoa.

Stadion mitattiin laserkeilaamalla ja mittauksien pohjalta laadittiin inventointimalli eli nykytilanteen mittatarkka tietomalli sekä mittauspiirustukset. Ammattitaitoisella tietomallinnuksella tavoitellaan projektille konkreettisia hyötyjä. Tavoitteena on:

  • varmistaa tavoitteiden mukainen lopputulos
  • parantaa osapuolten välistä yhteistyötä ja tiedonsiirtoa
  • helpottaa suunnittelun ohjausta
  • tuottaa luotettavaa ja havainnollista tietoa päätöksenteon tueksi
  • vähentää rakennusvaiheen yllättävien muutostöiden todennäköisyyttä
  • parantaa Olympiastadionin elinkaaren ennakointia ja hallintaa
  • dokumentoida arvokasta rakennushistoriaa