Lähtötiedot Eduskuntatalon peruskorjaukseen

Toteutimme Eduskunnan kiinteistöjen kattavan laserkeilausmittauksen ja inventointimallinnuksen vuosina 2008-2013.

Kohde oli erittäin haastava monimuotoisen geometriansa, rakennushistoriallisen arvonsa ja suuren kokonsa vuoksi. Rakennuksista mitattiin ja tietomallinnettiin mm. kaikki julkisivudetaljit, valaisimet, julkisivujen ja piha-alueiden graniittikivijaot sekä lukuisia muita monimuotoisia yksityiskohtia. Inventointimalli ja mittauspiirustukset toimivat suunnittelun lähtötietoina. Asiakas voi hyödyntää inventointimallia mm. IFC-muodossa suunnitelmien yhteensovittamisessa ja törmäystarkasteluissa.