Tietomallintaminen auttoi ripeässä läpiviennissä ja vaatimustasoon vastaamisessa Töölönlahden asuin- ja toimistotalohankeessa

Töölönlahdelle rakennetut korkean profiilin toimisto- ja asuintalot valmistuivat kesällä 2014. Hankkeen arkkitehtina toimii Verstas Arkkitehdit, rakennuttajana Lemminkäinen ja tietomallinnus- ja visualisointikumppanina Tietoa. Tietoan rooli hankkeessa oli tietomallikoordinointi, johon kuului eri suunnitelmien yhdistäminen yhdistelmämalliksi, tietomallitarkistukset ja tietomalli- ja tarkistusraportit sekä tietomallipalavereiden koordinointi. Lisäksi Tietoa on laatinut kohteen markkinointia ja myyntiä tukemaan näyttävät visualisointikuvat

Rakennuttajan näkökulmasta erityisen tärkeää oli suunnitelmien saaminen sovitussa aikataulussa.

”Yhteistyö Tietoan kanssa on sujunut äärimmäisen hyvin. Olemme saaneet suunnittelun ohjausta palvelevat tietomalliraportit aina ajallaan”,
Lemminkäisen projektipäällikkö Jarkko Mäenpää kertoo.

Verstas Arkkitehdit toimi hankkeen pääsuunnittelijana, jota tietomallikoordinointi auttoi suunnitteluvaiheen ripeässä läpiviennissä ja asetettuun vaatimustasoon vastaamisessa.

”Tietoan tietomalliosaajat ovat todellisia ammattilaisia ja yhteistyö sujui todella hyvin”, Ilkka Salminen Verstas Arkkitehdeista kertoo.