Otaniemi – Visualisoinnilla apua päätöksentekoon

Tietoan visualisointipalvelu havainnollisti Otaniemen kokonaissuunnitelmaa

Otaniemi on kehittymässä voimakkaasti. Länsimetro valmistuu vuoden 2016 alussa ja vuoden 2010 toimintansa aloittaneen Aalto-yliopiston toimintaa kehitetään ensisijaisesti Otaniemessä.

Visualisoinnilla vastauksia kaupunkilaisten kysymyksiin ja apua päätöksentekoon

Otaniemen kampusalue sisältyy valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin (RKY) ja sillä on keskeinen asema Suomen kulttuuriperinnössä. Koska kyseessä on kaupunkikuvallisesti arvokas alue, on tärkeää antaa vastaus kaupunkilaisten kysymykseen ”Millaiseksi Otaniemi muuttuu?”.

Visualisointi nopeuttaa ja helpottaa päätöksentekoa. Isoon hankkeeseen sisältyy vaiheita, joissa suunnitteluratkaisuja perustellaan paitsi asiantuntijoille myös henkilöille, jotka eivät ole rakentamisen ammattilaisia. Visualisoinnin avulla on helppo esittää kohteen ominaisuudet havainnollisesti. Tietoan rooli oli korkealaatuisten havainnekuvien toteuttaminen. Alan suurimpana toimijana Tietoa takaa asiakkailleen luotettavan toimitusaikataulun ja tasaisen laadun.

”3D-kuvien avulla saamme mm. havainnollistettua suunnitelmat kaupunkisuunnittelulautakunnalle päätöksentekoa varten”,kertoo Aalto Yliopistokiinteistöjen johtaja Kari Talvitie, joka vastaa myös Otaniemen Kokokuva –raportista. ”Havainnekuvat toimivat myös eri projektitiimien työkaluna helpottaen uusien kehityshankkeiden ja ideoiden suunnittelua ja toteuttamista”, Talvitie jatkaa.

”Tietoa toimi hankkeessa teknisenä asiantuntijana ja saimme heiltä projektin edetessä hyvin tietoa, mikä on mahdollista ja miten kannattaa toimia. Havainnekuvien toteuttaminen sujui laadukkaasti ja ammattitaitoisesti”,Kari Talvitie toteaa.

Visualisoinnin pohjana mittatarkka malli nykytilanteesta

Jotta kaikki päätökset voitiin tehdä todellisen tiedon pohjalta, Tietoa teki Otaniemen nykytilanteesta mittatarkan mallin ilmakuvatun laserkeilausdatan avulla. Tämä malli on toiminut apuvälineenä arkkitehtitoimistojen työssä. Tietomallien hyödyntäminen on yleistynyt rakennusalalla – suunnittelua ja suunnitelmien yhteensovittamista helpottaa, kun lähtötilanne on mitattu ja mallinnettu huolellisesti.

Tilaaja: Aalto Yliopistokiinteistöt Oy, Senaatti-kiinteistöt

Visualisointi: Tietoa Finland Oy

Jutussa haastateltuna Aalto Yliopistokiinteistöjen johtaja Kari Talvitie.