Realistiska och lättanvända 360-tal balkongvyer av framtiden för lönsamhetsberäkning, prissättning och försäljningsfas

Tietoa 360 Vymaskin

I bästa fall betalar Landskapsmaskinen för sig redan i lönsamhetskalkylfasen av projektvisionen och senast i prissättningsfasen av lägenheterna när säljarna hittar ”plus euros” från de framtida balkongvyerna! ”Från vilken våning kan du se havet (eller sjön)?” Om du visste det, skulle du kunna prissätta kvadratmetern snabbare”.