Ilmakuvaukset

Toteutamme multikopterikalustollamme ilmakuvauksia moniin eri käyttötarkoituksiin aina perinteisistä viistoilmakuvista mittatarkkoihin fotogrammetrisiin malleihin. Visuaalinen ja tekninen osaamisemme takaa parhaan lopputuloksen.

 

Fotogrammetria

Multikopterilla toteutettu kartoitus on perinteistä ilmalaserkeilausta nopeampi, kustannustehokkaampi ja usein yksityiskohtaisempi tapa ympäristön mittaukseen. Tekniikka perustuu fotogrammetriseen laskentaan; mittava kohde kuvataan kattavasti suurella määrällä valokuvia, joista lasketaan tarkka kolmiulotteinen pistepilviaineisto. Menetelmä sopii mm. massalaskentoihin, ortokuvatuotantoon, ympäristömuutosten seurantaan tai kulttuuriympäristöjen dokumentointiin. Erikoisosaamistamme on suurta tarkkuutta vaativan rakennetun ympäristön kartoitus.

Toteutamme multikopterikalustollamme ilmakuvauksia moniin eri käyttötarkoituksiin aina perinteisistä viistoilmakuvista mittatarkkoihin fotogrammetrisiin malleihin. Visuaalinen ja tekninen osaamisemme takaa parhaan lopputuloksen.

ILMAKUVAUS

  • Viistokuvaus

Multikopteri mahdollistaa kuvakulmat, jotka perinteisillä ilmakuvausmenetelmillä on mahdoton tehdä. Toteutamme kuvaukset tarkasti halutusta kuvakulmasta 150 metrin korkeuteen asti.

  • Videokuvaus

Laadukkaasti toteutettu video auttaa erottautumaan markkinoilla ja herättämään asiakkaiden mielenkiinnon. Ilmakuvausta hyödyntämällä saadaan selkeä käsitys markkinointikohteen sijainnista suhteessa ympäristön palveluihin ja liikenneyhteyksiin.

  • 360-ilmapanoraamat

Interaktiivinen 360-ilmapanoraama on tehokas tapa ympäristön esittämiselle. Kun näkymää pääsee itse pyörittelemään ja suurentamaan, syntyy kuvatusta alueesta selkeä käsitys. Ilmapanoraamat sopivat visuaalisiksi apuvälineiksi monenlaisiin projekteihin. Yksittäisellä panoraamalla voidaan esimerkiksi esitellä tulevan kattohuoneiston maisemia. Usealla 360-ilmapanoraamalla voidaan havainnollistaa suurempi aluekokonaisuus.

KARTOITUSKUVAUKSET

  • 3D-kartoitukset

Multikopterilla toteutettu kartoitus on perinteistä ilmalaserkeilausta nopeampi, kustannustehokkaampi ja usein yksityiskohtaisempi tapa ympäristön mittaukseen. Tekniikka perustuu fotogrammetriseen laskentaan; mittava kohde kuvataan kattavasti suurella määrällä valokuvia, joista lasketaan tarkka kolmiulotteinen pistepilviaineisto. Menetelmä sopii mm. massalaskentoihin, ortokuvatuotantoon, ympäristömuutosten seurantaan tai kulttuuriympäristöjen dokumentointiin. Erikoisosaamistamme on suurta tarkkuutta vaativan rakennetun ympäristön kartoitus.

  • Kuntokartoitukset

Vaikeapääsyisten kohteiden kuntotarkastus on tehokas tehdä multikopteria hyödyntäen. Työ nopeutuu ja tapaturmariski pienenee, kun riskialtis kohde tarkastetaan kopterilla ihmisen sijasta. Tarkastettava kohde voi olla esimerkiksi korkean rakennuksen jyrkkä vesikatto, joka kuvataan kattavasti useasta suunnasta tarkoilla lähi-ilmakuvilla. Asiakkaan tilauksesta toteutamme kuvauskohteesta tarkan fotogrammetrisen pistepilviaineiston.