Visuaalisen sisällön ja tarinankerronnan menetelmiä kehittämässä – Tietoa vieraili Tukholman kalustemessuilla

Tämän päivän kuluttajat ovat yhä tarkempia ostopäätöksissään. Tavaroiden, hyödykkeiden ja palveluiden laaja tarjonta, erilaisten käyttäjäryhmien muuttuvat kulutustottumukset sekä ekologiset, poliittiset ja taloudelliset muutokset saavat ihmiset reagoimaan ostokäyttäytymisellään. Tästä syystä on oleellista ymmärtää loppukäyttäjän tarpeita.

Digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median kasvu nostavat visuaalisen markkinoinnin merkitystä. Kuviin rakennettujen tarinoiden avulla voidaan kuluttajille viestiä erilaisia asioita ja kohdentaa sanomaa asiakkaan mukaan. Visuaalisella tarinankerronnalla saavutetaan myös yhä useampi ja yhä nopeammin.

Tietoalla on nähty visuaalisen tarinankerronnan tärkeys markkinoinnin kantavana voimana. Meidän tavoitteenamme on panostaa 3D -kuvan laatuun ja tarinankerronnan sisältöön, sekä etsiä keinoja ymmärtää asiakkaidemme kohderyhmiä yhä paremmin.

Trendien seuranta ja analyysi ovat uusia työkalujamme ymmärtää muuttuvaa maailmaa ja visualisointiemme välittämää tarinaa. Kävimme helmikuussa Tukholman kalustemessuilla kokemassa, näkemässä ja haistelemassa olemassa olevia sekä tulevia trendejä ja ilmiöitä.

Vallitsevien trendien vastakkainasettelua

Trendeillä tarkoitetaan usein yksittäisiä ilmiöitä tai ilmiöiden rykelmiä, joilla havainnoidaan, määritetään ja ilmennetään maailmaa ja sen tapahtumia. Vaateteollisuuden vallitseviin trendeihin verrattuna kulkevat kalustesuunnittelun ja sisustuksen trendit aina hieman jäljessä eivätkä jälkimmäiset vaihdu yhtä nopealla syklillä.

Trendit voivat sisältää useita toisilleen vastakkaisia ilmiöitä ja silti muodostaa oman kokonaisuutensa. Tänäkin vuonna Tukholmassa oli havaittavissa uusien tuulien ja menneen maailman ihailun ristiriitaa.

Vanhan maailman ihailua

Muuttuvan ja paikoitellen epävakaan maailman tapahtumat ovat siirtäneet katseemme menneeseen, ja maailmaa tarkastellaan lähihistoriamme kautta. Suunnittelussa omat juuret kiinnostavat ja aiheita ammennetaan menneestä. Tällöin kansalliset piirteet korostuvat ja perinteisistä esineistä tehdään uusia tulkintoja.

Tukholman messuilla oli edelleen nähtävissä 1920-luvun uusklassistisen tyylisuunnan sisustustulkintoja muunneltuina tähän päivään sopiviksi. Korkeilla, muurimaisilla verhopinnoilla, kalusteiden toistolla sekä isoilla kattokruunuilla oli vaikutettu messuosastojen suhteisiin sekä lisätty niiden monumentaalisuutta. Myös kalusteisiin oli otettu vaikutteita historiasta. Pierre Sindren Gärsnäsille suunnittelema rottinkinen nojatuoli henkii muistoja menneeltä vuosisadalta. Nojatuolin muotokieli sekä rottingin käyttö tuovat mieleen Thoneen 1900-luvun alkupuolen tuotannon.

Voimakas käsityöperinteen ihailu oli taas inspiroinut mm. Shaker Design Reinterpreted – Furnishing Utopia -näyttelyn suunnittelijoita ja esinemuotoilua. Näyttelyn suunnittelijat olivat muotoilleet uudelleen perinteisiä Shaker-tyylin käyttöesineitä ja päivittäneet ne tähän päivään.

Esineiden tarinat

Tasapäistäminen ja samaan muottiin tähtäävät suuret tuotesarjat kiinnostavat kuluttajia yhä vähemmän. On syntynyt tarve yksilöllisille ratkaisuille ja personoiduille tuotteille, joiden kautta kuluttajan on mahdollista kommunikoida omia arvojaan. Onnellisuuden tavoittelu ja hyvä olo muuttuvat materiaalisia arvoja tärkeämmiksi ja kuluttamisessa haetaan mahdollisuutta tunnesiteen muodostumiselle. Tulevaisuudessa kuluttajien onkin arvioitu arvostavan enemmän kokonaisvaltaisia elämän- ja mielentapatuotteita, joissa tuotteen sisältämä lupaus ja tarina tukevat kuluttajan henkilökohtaista elämänasennetta.

Tukholman kalustemessujen päänäyttelyn aiheena oli James Hayonin tuotteiden maailma. Leikkimieliset ja hullunkuriset esineet, joiden olemusta voisi kuvailla massatuotetuksi taiteeksi, valtasivat niille rakennetun paviljongin, nostattivat tunteita ja antoivat mahdollisuuden toisenlaiselle todellisuudelle.

”Buy less, choose well, make it last”

Tiiviimmän kaupunkirakentamisen myötä asumiseen varattu tila pienenee, informaation määrä lisääntyy, ja kaikilla on liikaa tavaraa. Tämä muuttaa suhtautumistamme esineisiin, asumiseen ja ympäristöön ja myös käsitystämme niistä. Kaikki turha halutaan karsia, vain oleellinen ja henkilökohtainen pidetään.

Kaupungistumisen ohella on luonnonvarojen ylikäyttö yksi tulevaisuuteemme voimakkaasti vaikuttavista trendeistä. Maailmassa käytetään huomattavasti enemmän resursseja kuin maapallo pystyy tuottamaan. Tästä johtuen yltäkylläisen luksuksen vastatrendinä eettisyyden merkitys kasvaa. Tulevaisuuden kuluttajat tulevat olemaan yhä kiinnostuneempia tavaroidensa alkuperästä, materiaaleista ja tuotantomenetelmistä sekä esineiden käytön pitkäikäisyydestä.

Tämän vuoden messuilla oli nähtävissä, kuinka hyvin valmistettujen ja personoitujen esineiden merkitys yritysten liiketoiminnassa kasvaa. Luonnonmateriaaleista, kuten esimerkiksi puuta ja nahkaa yhdistelemällä valmistetut esineet sekä niiden viimeistellyt yksityiskohdat tuovat tunteen laadusta. Laatua korostamaan on annettu arvo niiden esteettiselle muotokielelle ja koskettamaan kutsuville inhimillisille muodoille.

Työn ja vapaa-ajan sekoittuminen – Workplay

Vuoden 2017 uutena trendinä Pantone julkaisi Greenery-konseptin, jossa työ, vapaa-aika ja leikki, viherkasvit sekä terveellisten ja vihreiden elämäntapojen energisoiva vaikutus ammentavat voimaa kaupungeissa asuville. Tarkoitus on päästää irti menneestä ja uskoa voimakkaasti tulevaan. Samaa ideologiaa toteutetaan uusissa toimitilakonsepteissa, joissa työn ja vapaa-ajan sekoittuminen sekä työn luonteen muuttuminen ovat luoneet tarpeen inhimillisemmälle työympäristölle.