Korjausrakentamisen riskejä voi hallita tietomallintamisella

Riskienhallinta korjausrakentamisessa on haastavaa. Virheelliset lähtötiedot aiheuttavat uudelleensuunnittelua ja rakentamisen aikaisia muutostöitä. Aikataulut viivästyvät, kustannukset lisääntyvät ja laatu saattaa kärsiä, kun suunnittelu ei ole pohjautunut todelliseen tietoon.

Tietomallintaminen on tehokas työkalu rakennushankkeen riskienhallintaan. Vaikka tietomallintaminen tuo suunnitteluun ja rakentamiseen uusia toimintatapoja, ja saattaa alussa jopa lisätä suunnittelun työmäärää, hankkeen edetessä sen hyödyt tulevat selkeästi esiin. Ammattitaitoisesti tehtyjä tietomalleja voivat hyödyntää hankkeen kaikki osapuolet; esimerkiksi arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnitelmien keskinäinen vertailu ja niiden sovittaminen olemassa olevaan rakennukseen helpottuvat.

Laserkeilausmittauksen pohjalta tehdyn mittatarkan inventointimallin avulla olemassa olevan rakennuksen ominaisuuksia ja mahdollisuuksia pystytään arvioimaan paremmin. Kun lähtötiedot ovat luotettavat, eivätkä muutu hankkeen aikana, vältetään uudelleen suunnittelua. Rakentamisen aikana lisä- ja muutostyöt vähenevät, koska suunnitelmat ovat virheettömämmät ja paremmin yhteensovitettuja. Tietomallien kolmiulotteisuus havainnollistaa haastavatkin ongelmakohdat projektiryhmän eri jäsenille, mm. monesti projektissa maallikkoina toimiville tilaajapuolen edustajille.

Tietomallintaminen auttaa pitämään rakennushankkeen aikataulussa ja kustannukset varmemmalla pohjalla. Kun tietomallintaminen tehdään oikein ja tarkoituksenmukaisesti, saadaan sen pohjalta hankkeelle hyvät ja toimivat suunnitelmat, jotka toimivat luotettavina lähtötietona myös kohteen tulevissa korjaushankkeissa.

Tietoa osallistuu Helsingin Olympiastadionin mittavaan peruskorjaushankkeeseen vastaten laserkeilausmittauksista ja inventointimallintamisesta. Olemme omalla osaamisellamme mahdollistamassa onnistuneen hankkeen läpivientiä luomalla luotettavat lähtökohdat suunnittelulle ja tehokkaalle projektin johtamiselle.

 

TIETOVUOTO on Tietoan asiantuntijoiden oma palsta, joka käsittelee alan ajankohtaisia teemoja.

Kirjoittaja on Tietoan toimitusjohtaja, arkkitehti SAFA Marko Rajala. Rajala on tietomallihankkeiden johtamisen ja koordinoinnin asiantuntija. Hän on ollut kirjoittamassa muun muassa yleisiä tietomallivaatimuksia YTV2012.