Rakennushankkeet – Tehottomia ja monimutkaisia? Eivät välttämättä

Monimutkaista puuhaa
Rakennushankkeissa on yhä enemmän osapuolia ja eri alojen asiantuntijoita. Taustalla vaikuttavat rakennuksille asetettavien teknisten ja toiminnallisten vaatimusten, kuten ekologisuuden, tiukentuminen. Samaan aikaan hankkeissa tuotettava tietomäärä kasvaa voimakkaasti.

Vanhat toimintatavat ja työkalut eivät pysty vastaamaan uusiin haasteisiin. Rakennusalan tuottavuuden kehitys onkin laahannut vuosia paikallaan. Uudet toimintatavat kuten tietomallintaminen, integroidut projektitoiminnan mallit ja Lean Construction yleistyvät tarjoten huikeita mahdollisuuksia, mutta vaativat toisaalta vanhojen toimintamallien muuttamista. Pärjätäkseen markkinoilla kunkin toimijan olisikin tärkeätä hioa omia toimintatapojaan. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty.

Valoa tunnelin päässä?
Olemme mukana RYM Oy:n PRE-ohjelmassa ratkomassa edellä kuvattuja haasteita.

Tavoitteemme oli luoda työnteon tapa, joka

  • parantaa yhteistoimintaa ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin
  • mahdollistaa tietomallintamisen tehokkaan hyödyntämisen
  • tehostaa päätöksentekoa ja vaatimusten seurantaa
  • havainnollistaa laajaa tietomäärää ja auttaa hankkeen kokonaisuuden hahmottamisessa

Pilottihankkeista ja tuloksista sanottua
”Parasta työssä oli vuorovaikutus ja intensiteetti, jolla asioita tehtiin.”

”Solmutyöskentely helpotti tilaajan kokonaisnäkemyksen muodostamista – valintaan vaikuttavat asiat oli dokumentoitu selkeästi ja havainnollisesti.”

 

TIETOVUOTO on Tietoan asiantuntijoiden oma palsta, joka käsittelee alan ajankohtaisia teemoja.