Elämänmakuisia visualisointeja – Kyllä, se on mahdollista

Markkinointikäyttöön tuotettujen visualisointikuvien laatutaso Suomessa on noussut selvästi. Pelkkä hyvä tekninen laatu ei kuitenkaan riitä – myös sisällön täytyy olla kunnossa. Niin asunto- kuin toimitilamarkkinoinnissakin on tärkeää, että kuvien pienetkin yksityiskohdat kertovat samaa tarinaa. Kalusteiden, rekvisiitan ja värimaailman pitää puhutella kohderyhmää, kuvien tulee olla raikkaita ja elämänmakuisia.

Kuluttajille suunnatuissa asuntomarkkinointivisualisoinneissa täytyy kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että sisustuskokonaisuus on ajan hermolla ja kuvien tunnelma on turvallisen kodikas olematta tylsä.

Näihin tarpeisiin olemme tuottaneet jatkuvasti päivittyvän Sisustuksen trendit Suomessa -kartoituksen.

Asiakkaamme hyötyvät kartoituksesta monella tasolla:

  • toimii työkaluna suunnitellessamme visualisointikuvien sisustuksia
  • tarjoaa hyvän kommunikointivälineen käydessämme läpi tilaajan tarpeita
  • auttaa toteuttamaan sisällöllisesti laadukkaampia visualisointeja

 

Kuva: Sisustuksen trendit Suomessa -kartoitus