Tietomallikoordinointi lukuina – Mistä säästö syntyy?

Tietomallikoordinoinnin arvo projekteissa syntyy mm. sen ennaltaehkäisevästä vaikutuksesta. Kun korjataan arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnitelmien ristiriitaisuuksia ennakkoon, ongelmat eivät päädy työmaalle ja aiheuta siellä lisätyötä tai -kustannuksia.

Mutta miten tietomallikoordinoinnilla saavutettu kustannussäästö voidaan todentaa? Tätä kysyimme tutulta rakennuttajalta, Lemminkäinen Talo Oy:ltä, joka arvioi meille erään uudisrakennuskohteen (n. 2900 htm2) tietomallikoordinoinnin kustannus- ja muita vaikutuksia. Kyseisen hankkeen tietomallikoordinaattorina oli Tietoa.

Kustannussäästö: yli 50 000 €

Tarkasteltavan hankkeen suunnitteluvaiheessa tietomallitarkasteluissa havaittiin suunnitelmista n. 375 merkittävää ristiriitaisuuskohtaa, jotka kaikki korjattiin ennen niiden päätymistä työmaalle. Tyypillisiä havaintoja olivat mm. rakenne- ja arkkitehtisuunnitelmien väliset eroavaisuudet aukkojen mitoissa ja sijainneissa sekä talotekniikan sopimattomuus sille muissa suunnitelmissa varattuun tilaan.

Kuva: talotekniikan sovittaminen alakattoon. Oikealla yhteensovittamisen jälkeinen tilanne.

 

Rakennuttaja arvioi, että kaikkien merkittävien ongelmakohtien ratkaiseminen työmaalla olisi maksanut yli 280 000 €. Perinteisellä laadunvarmistusmenetelmällä olisi todennäköisesti havaittu noin kaksi kolmasosaa ongelmakohdista, jolloin työmaalle olisi päätynyt ongelmakohtia ratkaistavaksi yli 90 000 €:n edestä.

Sen sijaan tietomallikoordinoinnilla virheitä ei päätynyt lainkaan työmaalle asti. Vaikka tietomallintaminen nosti hieman suunnitteluvaiheen kustannuksia, rakennuttajan arvion mukaan tietomallikoordinoinnilla saavutetut suorat kustannussäästöt olivat silti yli 50 000 €.

Muut hyödyt

Lemminkäinen Talo nimesi tietomallikoordinoinnin suorien kustannussäästöjen lisäksi muita hyötyjä, jotka sujuvoittavat projektia ja ehkäisevät välillisiä kustannuksia.

Kustannuslaskennassa ja hankinnassa tietomallikoordinoinnin vaikutus näkyy laadukkaampien suunnitelmien kautta. ”Mallintamisen kautta kustannusarvioiden taso paranee. Virheettömillä suunnitelmilla laaditaan parempia tarjouskyselyaineistoja, saadaan tarkempia tarjouksia sekä lisä- ja muutostöiden määrä vähenee.”

Yksi konkreettinen vaikutus on myös aikataulu ja siinä pysyminen. Kun suunnitelmien ongelmakohdat ja ristiriidat ratkotaan etukäteen, työmaalla voidaan keskittyä olennaiseen eli tuottavaan työhön.

Paikkaansa pitävät suunnitelmat tukevat myös työmaan sujuvuutta ja viihtyvyyttä. ”Työmailla mallit auttavat tekemään työvaiheet kerralla oikein, parantavat rakentamisen laatua sekä vähentävät virheitä ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Kun työmaalla ratkottavia ongelmia on vähän, henkinenkin jaksaminen on hyvällä tasolla.”

Milloin tietomallikoordinointi kannattaa?

Tietomallintamisen koordinointi on välttämätön osa kaikissa tietomallipohjaisissa projekteissa. Hyödyt korostuvat erityisesti tavanomaista vaativammissa kohteissa.

”Vaativuutta voivat lisätä esimerkiksi haastavat talotekniikka- tai arkkitehtuuriratkaisut. Tietomallikoordinaattorin työ sijoittuu suunnittelijoiden rajapintaan, eri tahojen välisen viestinnän parantaminen on myös yksi tietomallikoordinoinnin konkreettinen etu”, Tietoan toimitusjohtaja Marko Rajala kertoo.

 

TIETOVUOTO on Tietoan asiantuntijoiden oma palsta, joka käsittelee alan ajankohtaisia teemoja.