Solmutyöskentely tulee rakennusalalle

Solmutyöskentely on jo monella toimialalla käytössä oleva toimintamalli, jossa hankkeen eri osapuolet ja parhaat asiantuntijat kootaan yhteen työskentelemään yhteisen ongelman ratkaisemiseksi ja tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. Jotta tehokas toimintamalli saataisiin myös rakennusalalle, sitä kehitetään ja pilotoidaan yhdessä alan johtavien toimijoiden kanssa RYM Oy:n PRE -tutkimusohjelmassa.

Solmutyöskentely soveltuu käytettäväksi erityisesti silloin, kun projektin vaatimukset ovat monimutkaisia. Solmutyöskentelyn tavoitteena on varmistaa hankeen tavoitteiden ja vaatimuksien toteutuminen sekä mahdollistaa eri ratkaisuvaihtoehtojen vaikutusten arviointi kokonaisuuden kannalta. Solmutyöskentelyn olennaisia osia ovat nopea ja havainnollinen tiedonvaihto sekä yhteisen ymmärryksen luominen, jotka helpottavat ja nopeuttavat päätöksentekoa sekä sitouttavat osapuolet yhteiseen tavoitteeseen.

Miten solmutyöskentely toimii?

”Rakennusprosessista voidaan tunnistaa välivaiheita ja ongelmanratkaisukohtia, ‘solmuja’, jotka edellyttävät päätöksentekoa. Jokaisessa solmussa tarvittavat toimijat, kuten käyttäjät, tilaajat ja suunnittelijat, tuodaan yhteen ja ratkotaan hankkeen ongelmia ja avoimia kohtia yhdessä sekä arvioidaan ratkaisujen ominaisuuksia, kuten vaikutusta kustannuksiin tai rakennettavuuteen.

Solmutyöskentely on kuitenkin enemmän kuin vain yhteinen kokous: siinä nimenomaan työskennellään yhdessä, hyödynnetään kaikkien osapuolten asiantuntemusta ja näkemystä, ennakoidaan projektin seuraavia vaiheita ja tehdään tehokkaasti ja kootusti päätöksiä”, Tietoan toimitusjohtaja Marko Rajala kertoo. 

Tavoitteena on saada projekti etenemään solmukohdasta hallitusti siten, että kaikilla osapuolilla on tarvittavat tiedot. Solmuja voi olla ja onkin lukuisia rakennushankkeissa, mutta solmutyöskentelyllä vältetään tiedonkulun ja päätöksenteon viivästymiset ja ongelmat.

Tietoa lanseeraa palvelun rakennushankkeiden solmutyöskentelyyn syksyllä 2013.

 

TIETOVUOTO on Tietoan asiantuntijoiden oma palsta, joka käsittelee alan ajankohtaisia teemoja.