Mistä tietomalliapua arkkitehdille?

Tietomallintamisen laaja käyttöönotto rakennusalalla on vaikuttanut myös arkkitehtien työhön. Tilaajat ymmärtävät nykyään jo tietomallintamisen edut ja hyödyt ja odottavat tiettyjen standardien mukaista suunnittelua. Tätä tukevat myös uudet yleiset tietomallivaatimukset. Nykyään arkkitehdiltakin vaaditaan tietomalliosaamista.

Arkkitehdeille saattaa tietomallinnuksen myötä tulla lisää työtä, kun suunnitelmiin on syötettävä enemmän ja tarkempaa tietoa kuin aiemmin. Lisäksi eri suunnitelmien yhteensovittaminen voidaan tehdä kattavammin.

Mitä arkkitehdin olisi siis hyvä osata? Tietoan toimitusjohtaja Marko Rajala nimeää kaksi keskeistä aluetta: inventointimallin hyödyntäminen peruskorjausprojekteissa ja arkkitehtisuunnitelmien yhteensopivuus muiden suunnitelmien kanssa. Tietomallintamisen asiantuntijat voivat auttaa arkkitehtejä kummallakin alueella.

Miten inventointimallia hyödynnetään tehokkaasti ja standardien mukaisesti?

”Tässä keskeistä on perustason tietomalliosaaminen, jonka arkkitehdit voivat oppia hyvinkin nopeasti ja hyödyntää heillä jo käytössä olevia ohjelmistoja. Tiiviillä muutaman päivän koulutuksella saa jo hyvän valmiuden”, Rajala selventää.

Miten varmistetaan arkkitehtisuunnitelmien yhteensopivuus muiden suunnitelmien kanssa?

”Tietomallikoordinointi on alue, johon yleensä tilaajat vaativat erillisen tietomallikoordinaattorin. Koordinaattori on se taho, joka helpottaa eri suunnittelijoiden välistä tiedonkulkua ja yhdistää eri suunnitelmat yhdeksi malliksi. Koordinaattori myös auttaa arkkitehtia saamaan suunnitelmista vaatimusten mukaiset. Tässä toimintamallissa arkkitehti voi keskittyä omaan työhönsä ja luottaa, että tietomallikoordinaattori varmistaa, että kaikissa suunnitelmissa on tarvittava määrä tietoa”, Rajala kuvaa.

TIETOVUOTO on Tietoan asiantuntijoiden oma palsta, joka käsittelee alan ajankohtaisia teemoja.