Tietomalli ei tee suunnittelua

Tietomallintaminen on lunastanut paikkansa rakennusalalla, mutta aihe herättää edelleen keskustelua. Viime aikoina tietomallintamiskeskustelu on keskittynyt erityisesti tietomallien oikeellisuuteen ja laatuun. Tietoan toimitusjohtaja Marko Rajala haluaa muistuttaa, että tietomalli on lopulta vain työkalu, joka helpottaa suunnittelua, ei korvaa sitä. Ohjelmistot ovat kehittyneet ja tietomallin ohjelmistosta riippuvat laatu ja toimivuus eivät ole enää suuria haasteita. Uusi laatukysymys on suunnittelijan rooli ja osaaminen.

”Teknisesti täysin oikeellinen ja tarkka tietomalli voi olla käytännössä rakennushankkeen tavoitteiden ja suunnittelun kannalta virheellinen. Esimerkiksi tietomallien törmäystarkastelu voidaan tehdä täysin oikein ja todeta, ettei törmäyskohtia ole. Todellisuudessa IV-kanavat saattavat kuitenkin olla lattian päällä, mikä ei sovi projektin toteutukseen. Tietomalli ei voi korvata suunnittelijaa”, Marko Rajala havainnollistaa.

Ihmisen silmää ja älyä ei voi rakennushankkeessa korvata. Monissa tutkimuksissa on todettu, että kaikki rakennusalan toimijat eivät täysin luota tietomalliin, epäilyä herättää esimerkiksi määrätietojen paikkansapitävyys. Suunnittelijan rooli onkin erittäin keskeinen: suunnittelija varmistaa, että mallissa ei ole virheitä, puutteita tai projektiin sopimattomia ratkaisuja. Myös mallin päivittäminen on suunnittelijan vastuulla.

Miksi keskustelu on kääntynyt tietomallien luotettavuuteen eikä suunnittelijoiden rooliin?

”Kuten monella muullakin alalla, joskus luotetaan liikaa teknologiaan. Ajatellaan helposti, että uudet ohjelmistot voivat korvata ihmisen joissain työvaiheissa. Rakennusprojektien tietomallintaminen ei ole tällainen työvaihe. Sanoisin, että suunnittelijan rooli korostuu entisestään, mitä enemmän tietomallintamista hyödynnetään”, Marko Rajala linjaa.

 
TIETOVUOTO on Tietoan asiantuntijoiden oma palsta, joka käsittelee alan ajankohtaisia teemoja.