Tietoan asiakaskokemustutkimus
Tietoa asiakaskokemustutkimus

Me kysyimme, te vastasitte! – Kuinka käytämme asiakaskokemustutkimusta toiminnan kehittämisen työkaluna

Halusimme tietää kokevatko asiakkaat toimintaamme ohjaavien arvojen ja lupausten konkretisoituvan yhteistyössä kanssamme. Teetimme asiakaskokemustutkimuksen ymmärtääksemme paremmin asiakkaidemme tarpeita ja odotuksia. NPS-arvomme oli 48, joka tarkoittaa, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä ja valmiita suosittelemaan palvelujamme. Saimme myös paljon palautetta, jonka pohjalta osaamme kehittää toimintaamme edelleen.


Meille Tietoalla arvot ovat tärkeät. Ne ovat toimintamme perusta.
Arvojamme ovat ihmisen kunnioittaminen, jatkuva parantaminen, parhaat tekijät sekä ammattiylpeys – rohkeus olla asiantuntija.

Arvojemme pohjalta lupaamme asiakkaillemme seuraavaa:

  • Viritämme yhdessä tuottavuuden huippuunsa
  • Varmistamme saumattoman yhteistyön kaikkien osapuolien välillä
  • Teemme elämästä ja rakentamisesta helpompaa
  • Takaamme, että asiantuntijuutemme on toimialamme parasta

Halusimme tietää kokevatko asiakkaat näiden arvojen ja lupausten konkretisoituvan yhteistyössä kanssamme. Teetimme siksi syksyllä 2019 asiakaskokemustutkimuksen yhteistyössä Trustmary Finlandin kanssa ymmärtääksemme asiakkaidemme tarpeita ja odotuksia, jotta osaisimme niihin paremmin vastata.

Kuinka halukas asiakas on suosittelemaan Tietoaa muille


Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 25 asiakastamme. Haastattelussa heiltä kysyttiin muun muassa kanssamme tehdyn yhteistyön eri vaiheista ja niihin liittyvistä tuntemuksista.
 

Laadullisen kyselyn lisäksi asiakkaita pyydettiin antamaan Tietoalle arvosana (NPS) asteikolla 1-10. NPS eli Net Promoter Score on asiakasuskollisuusmittari, joka kuvaa, kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi yritystä.

NPS-arvo määritellään seuraavasti: suosittelijoiden (9 tai 10 pistettä antaneiden) prosentuaalisesta osuudesta vähennetään arvostelijoiden (0-6 pistettä antaneiden) osuus. Jäljelle jäävä luku on organisaation NPS. Pyöreä nolla eli suosittelijoita on yhtä paljon kuin arvostelijoita, on yleisesti hyvänä pidetty luku. NPS +40 on jo erinomainen.

Tietoan NPS-arvo oli +48. 

Iloksemme voimme todeta, että meillä on tyytyväisiä asiakkaita. Saimme rakentavaa palautetta toiminnan kehittämisen pohjaksi, mutta myös myönteistä palautetta hyvin sujuneesta, joustavasta yhteistyöstä.

Missä olimme onnistuneet asiakkaiden mielestä


Suurimpana vahvuutenamme asiakkaat näkivät ammattitaitoisen henkilöstön ja korkeatasoisen asiantuntemuksen. Pitkään toiminut yrityksemme on asiakkaiden keskuudessa hyvin tunnettu ja Tietoan koetaan olevan alan kärkikastia Suomessa. Yritykseltämme löytyi asiakkaiden mielestä myös vakuuttavia referenssejä.

Tämä oli mukavaa luettavaa, sillä suhtaudumme alaamme ja osaamisemme kehittämiseen intohimoisesti. Haluamme olla ylpeitä työstämme ja toimittaa asiakkaalle juuri sitä, mitä hän tarvitsee.

Palvelumme sai kiitosta muun muassa seuraavista seikoista:

  • Hallitsemme koko tietomallintamisen prosessin tietomallikoordinoinnista laserkeilaukseen
  • Osaamme yhdistää hyvin teorian ja käytännön
  • Tarvekartoitus ja suunnittelu hoituvat sujuvasti ja yhteisymmärryksessä
  • Projektimme etenevät suunnitelmien mukaisesti
  • Ymmärrämme asiakkaan tarpeet hyvin
  • Selitämme vaikeatkin asiat ymmärrettävästi

Mitä voimme tehdä vielä paremmin


Asiakkaamme toivoivat, että olisimme aktiivisempia myynnissä, markkinoinnissa ja viestinnässä sekä näkyvämpiä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Monia vastaajia kiinnosti, mitä uutta kehitämme ja millaisia projekteja teemme sekä miten palvelut, teknologiat ja konseptit ovat kehittyneet edelleen.

Tässä lupaamme parantaa tulevana vuotena. Olemme juuri uudistaneet verkkosivustoamme. Sivujen ulkoasua on raikastettu ja toiminnallisuutta parannettu. Olemme myös avanneet tarkemmin sivustolla palvelujemme sisältöjä ja niistä saatavia hyötyjä. Tavoitteena on myös tuottaa enemmän inspiroivia case-kuvauksia ja artikkeleita toimialan kehityksestä.

Pyrimme myös aktivoitumaan sosiaalisen median kanavissa. Tietoa Finland löytyy seuraavista somepalveluista: LinkedInFacebook, Instagram ja Twitter. Kannattaa myös tilata uutiskirjeemme. Sen tilauslomake löytyy kotisivujemme alaosasta.

Vuonna 2020 Tietoa täyttää 20 vuotta. Tutkimustulosten avulla osaamme vastata paremmin asiakkaidemme odotuksiin ja tarpeisiin myös ensi vuosikymmenellä. Kiitos, kun autoitte meitä siinä vastaamalla tutkimuskysymyksiin!

Lue lisää asiakastöistämme