Tekijä: Marko Rajala

BIM-koulutus: Tietomallintamisen hyödyt talonrakennushankkeessa – ja miten ne saavutetaan

Ti 4.2.2020
BIM Kampus, Kamppi

Päivän aikana opit, mitä tietomallintaminen tarkoittaa ja mitä sillä voidaan saavuttaa. Saat avainkäsitteet haltuusi, ja ymmärrät, miten tietomallien hyödyt rakennushankkeessa realisoituvat.

Kuulostavatko nämä asioilta, jotka sinun pitäisi tietää?

  1. Mikä tekee hankkeesta tietomallihankkeen
  2. Miksi kannattaa mallintaa
  3. BIM: jokin tekninen toteutus vai yhteistyön muoto
  4. YTV, IFC, BCF, 5D – mitä termejä minun tulisi hallita
  5. Mitkä ovat organisaationi tietomallivalmiudet

Koulutuksessa saat selkokieliset vastaukset näihin tärkeisiin kysymyksiin:

  1. Mikä on yleisin virhe, joka tietomallinnusta määriteltäessä tehdään – ja miten se vältetään?
  2. Miten tilaajana varmistan, että sain käyttööni sellaiset mallit, jotka tilasin?
  3. Miten suunnittelijana osaan sanoa, mitkä ovat hankkeen tietomallivaatimusten aikatauluvaikutukset omaan työhöni?
  4. Miten urakoitsijana arvioin, voiko tietomallista laskettuihin määriin luottaa?

Opit käytännön hanke-esimerkkien kautta, millaisia hyötyjä hankkeen eri osapuolille tietomallintamisella voidaan saavuttaa, ja mitä eri osapuolilta vaaditaan, jotta hyödyt saadaan tuottamaan tulosta. Lisäksi tunnet kansalliset mallintamista määrittävät ohjeet ja niiden pääasiallisen sisällön, sekä tärkeimmät hankekohtaisesti sovittavat asiat perusteluineen.

Kouluttajina toimivat Tietoan toimitusjohtaja Marko Rajala sekä BIM Manager Miika Lemponen ja BIM Consultant Ville Reima.

Koulutus sopii kaikille suunnittelu-, tilaaja- ja tuotanto-organisaatioiden talonrakennushankkeiden parissa työskenteleville.

Koulutuksen hinta on 570 euroa (+alv). Hinta sisältää aamupalan, lounaan ja iltapäiväkahvit.

Koulutus järjestetään tiistaina 4.2.2020 klo 9:30 – 15:30. Aamiaiskahvit ovat tarjolla alkaen klo 9:00.

Koulutus järjestetään osoitteessa Lapinrinne 3, 00100 Helsinki.

Koulutuksissa sanottua:

”Opimme alan parhaalta asiantuntijalta enemmän ja enemmän” Jukka Lallo, Helsingin kaupunki.

”Tietoalla on vahva osaaminen ja näkemys mallintamisesta kokonaisuutena: mikä kannattaa mallintaa, mikä ei – ei vaan mallinneta mallintamisen ilosta vaan tehdään oikeita asioita.” Tomi Tenhunen, Lahden kaupunki

Syksyn 2019 koulutuksemme sai paljon positiivista palautetta:

“Todella kattava paketti!”

“Mallintamisen kokonaiskuva selkeytyi itselleni.”

“Todella paljon uutta asiaa”

“Kattava ja havainnollinen tietopaketti”

Kun kysyimme, kuinka todennäköisesti vastaajat suosittelisivat koulutusta ystävälleen tai kollegalleen, arvosana oli 9,3 (asteikolla 1-10, jossa 1 on ei lainkaan todennäköisesti ja 10 on erittäin todennäköisesti). Voimme siis hyvällä omallatunnolla kehaista, että koulutus on hyödyllinen!

Ilmoittautuminen on suljettu

Mistä tietomalliapua arkkitehdille?

Tietomallintamisen laaja käyttöönotto rakennusalalla on vaikuttanut myös arkkitehtien työhön. Tilaajat ymmärtävät nykyään jo tietomallintamisen edut ja hyödyt ja odottavat tiettyjen standardien mukaista suunnittelua. Tätä tukevat myös uudet yleiset tietomallivaatimukset. Nykyään arkkitehdiltakin vaaditaan tietomalliosaamista.

Arkkitehdeille saattaa tietomallinnuksen myötä tulla lisää työtä, kun suunnitelmiin on syötettävä enemmän ja tarkempaa tietoa kuin aiemmin. Lisäksi eri suunnitelmien yhteensovittaminen voidaan tehdä kattavammin.

Mitä arkkitehdin olisi siis hyvä osata? Tietoan toimitusjohtaja Marko Rajala nimeää kaksi keskeistä aluetta: inventointimallin hyödyntäminen peruskorjausprojekteissa ja arkkitehtisuunnitelmien yhteensopivuus muiden suunnitelmien kanssa. Tietomallintamisen asiantuntijat voivat auttaa arkkitehtejä kummallakin alueella.

Miten inventointimallia hyödynnetään tehokkaasti ja standardien mukaisesti?

”Tässä keskeistä on perustason tietomalliosaaminen, jonka arkkitehdit voivat oppia hyvinkin nopeasti ja hyödyntää heillä jo käytössä olevia ohjelmistoja. Tiiviillä muutaman päivän koulutuksella saa jo hyvän valmiuden”, Rajala selventää.

Miten varmistetaan arkkitehtisuunnitelmien yhteensopivuus muiden suunnitelmien kanssa?

”Tietomallikoordinointi on alue, johon yleensä tilaajat vaativat erillisen tietomallikoordinaattorin. Koordinaattori on se taho, joka helpottaa eri suunnittelijoiden välistä tiedonkulkua ja yhdistää eri suunnitelmat yhdeksi malliksi. Koordinaattori myös auttaa arkkitehtia saamaan suunnitelmista vaatimusten mukaiset. Tässä toimintamallissa arkkitehti voi keskittyä omaan työhönsä ja luottaa, että tietomallikoordinaattori varmistaa, että kaikissa suunnitelmissa on tarvittava määrä tietoa”, Rajala kuvaa.

TIETOVUOTO on Tietoan asiantuntijoiden oma palsta, joka käsittelee alan ajankohtaisia teemoja.

Visualisoinneista apua kiinteistömarkkinointiin

Visualisointikuvat uudiskohteista ovat yleistyneet rakennusalalla, mutta visualisointien laadussa on vielä suuria eroja. Nykyään kuvilta myös odotetaan paljon ja siksi laadun merkitys korostuu yhä enemmän.

”Heikkolaatuinen visualisointikuva voi pahimmillaan karkottaa kiinnostuneen ostajaehdokkaan, joka ei pysty hahmottamaan kohteen todellisuutta kuvista. Sen sijaan laadukkaat visualisointikuvat esitteissä tai verkossa toimivat ’sisäänheittäjinä’, joiden kautta ostaja kiinnostuu kohteesta ja ottaa yhteyttä”, asuntopalvelujohtaja Minna Fontell Auratum Asunnot Oy:stä kertoo.

Enemmän kuin 3D-kuva

Visualisoinnit ovat enemmän kuin pelkkiä 3D-kuvia ja niiden laadun ratkaisee tekijän ammattitaito. Esimerkiksi asuntokaupoissa laki edellyttää visualisointikuvilta tiukkaa yhdenmukaisuutta rakennussuunnitelmien kanssa. Toisaalta kuvien tulee myös olla houkuttelevan näköisiä ja valitun sisustuksen puhutella kohderyhmää.

“Tietoan laatimissa visualisoinneissa on osattu ottaa huomioon sekä juridiset että esteettiset vaatimukset. Aidoilla taustamaisemilla, tyylikkäällä pelkistämisellä ja kohderyhmälle räätälöidyllä sisustuksella Tietoan visualisoinnit todella erottuvat joukosta”, Minna Fontell kuvaa yhteistyötään Tietoan visualisointitiimin kanssa.

Realismia aidoista taustoista

Jotta visualisointeihin saadaan aidot taustat, ne käydään kuvaamassa paikan päällä ja yhdistetään myöhemmin visualisointikuviin. ”Asuntojen ostajia kiinnostaa, mitä ikkunoista todellisuudessa näkyy ja siksi sisäkuviinkin on hyvä saada aidot näkymät ikkunoista, parvekkeilta ja pihoilta. Kuvaamme nosturin tai pienoishelikopterin avulla eri korkeuksilta kaikki taustamaisemat, jolloin myös saadaan oikeat kuvakulmat esimerkiksi ylempien kerrosten näkymiin”, Tietoan visualisointipalvelujen johtaja Arttu Hyttinen kertoo.

Video kertoo kohteesta tarinan

Videomuotoiset visualisoinnit toimivat erityisen hyvin kohteen erilaisten tunnelmien esittelyssä. ”Videoissa sujuvalla kuvalla ja kerronnalla sekä taustamusiikilla haetaan elämyksellisyyttä. Liikkuva kuva ulkoalueista sekä sisätiloista antaa katsojalle paitsi kattavan kokonaiskuvan kohteesta, myös kokemuksen eri tiloista, niissä liikkumisesta ja niiden aidosta tunnelmasta”, Arttu Hyttinen kuvaa videoiden käyttötarkoitusta uudiskohteiden markkinoinnissa.

Videot ovat keskeinen osa Tietoan visualisointipalveluita. Vaikka videoita käytetään toistaiseksi vähemmän kuin visualisointikuvia, niiden hyödyntäminen esimerkiksi arvokohteiden esittelyssä yleistyy koko ajan.